Výsledky vyhľadávania

 1. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Zákon o odpadoch a obce. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 3, s. 69-75.
  článok

  článok

 2. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Nový zákon o obaloch a obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 6, s. 11-14.
  článok

  článok

 3. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Úlohy obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 4, s. 12-19.
  článok

  článok

 4. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Obec ako účastník konania pri rozhodovaní vo veciach odpadového hospodárstva. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 6, s. 23-28.
  článok

  článok

 5. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Obce a komunálne odpady. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 9, s. 10-13.
  článok

  článok

 6. GAŠPARÍKOVÁ, Božena - GALLOVIČ, Peter. Komentár k zákonu o obaloch s vykonávacími a súvisiacimi predpismi. Bratislava : EPOS, 2003. 447 s. ISBN 80-8057-541-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Zákon o obaloch : zákon s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2003. ISSN 1335-1583, 2003, č. 4-5, s. 168-184.
  článok

  článok

 8. KOŠIČIAROVÁ, Soňa et al. Právo životného prostredia. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2002. 375 s. Edícia učebnice. ISBN 80-968567-5-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. KOZOVÁ, Mária et al. Nové trendy v posudzovaní vplyvov na životné prostredie v Európskej únii. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1999. ISSN 0044-4863, 1999, roč. 33, č. 4, s. 181-185.
  článok

  článok

 10. ZÁBOJNÍKOVÁ, M. - GAŠPARÍKOVÁ, Božena - TOMAŠOVIČOVÁ, Jaroslava. Moderná obec a mesto. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1997. ISSN 1335-4701, 5. septembra 1997, roč. 5, č. 170.
  článok

  článok