Výsledky vyhľadávania

 1. HEŘMAN, Jan - HOROVÁ, Olga. Inovační potenciál podniků v době krize. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací 2010 : sborník z mezinárodní vědecké konference Jak se zastavil a změnil svět realizované v rámci výzkumného záměru : 15.10.2010 Praha. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1691-2.
  článok

  článok

 2. HEŘMAN, Jan. Produkční proces v podmínkách globalizace. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0572-3043, 2005, roč. 13, č. 2, s. 243-248.
  článok

  článok

 3. HEŘMAN, Jan. Oceňování nemovitostí. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 272-275.
  článok

  článok

 4. HEŘMAN, Jan - HEŘMANOVÁ, Venuše - HEZINA, Miloslav. Produkční controlling : (vybrané problémy). Praha : Vysoká škola ekonomická. Nakladatelství Oeconomica, 2005. 143 s. ISBN 80-245-0968-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 5. HEŘMAN, Jan. Oceňování majetku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2003 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pri príležitosti 50. výročia jej založenia. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2003. ISBN 80-225-1759-3, s. 30-33.
  článok

  článok

 6. HEŘMAN, Jan. Zvyšování efektivnosti produkčního procesu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2002. ISBN 80-225-1616-3, s. 25-29.
  článok

  článok

 7. DĚDINA, Jiří - HEŘMAN, Jan. Rozvoj vědy a techniky průmyslového odvětví : Hutnictví a strojírenství. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 192 s. [Počet ex. : 7, z toho voľných 7, prezenčne 0]
 8. HEŘMAN, Jan - HEZINA, Miloslav. RVT průmyslového odvětví : hutnictví a strojírenství. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 211 s. [Počet ex. : 6, z toho voľných 6, prezenčne 0]