Výsledky vyhľadávania

 1. PÁSZTOROVÁ, Jana - ĎURANOVÁ, Lucia. Optimalizácia kritických bodov outsourcingu logistiky. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 158-168 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. VANĚK, Dominik. Vplyv inovácií na konkurencieschopnosť firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 52 s.
  kniha

  kniha


 3. LEHENOVÁ, Lenka. Guerilla marketing : diplomová práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 72 s.
  kniha

  kniha


 4. ĎURANOVÁ, Lucia. Marketingová stratégia firmy na zahraničnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. KOLÁRIK, Lukáš. Stratégia vstupu firmy na slovenský trh : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. KUPAR, Nikita. Fúzie a akvizície vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha


 7. MIHALÍKOVÁ, Petra. Nové trendy v medzinárodnej komunikácii firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha


 8. LIPTÁK, Andrej. Význam hodnoty značky v medzinárodnom marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 42 s.
  kniha

  kniha


 9. FROLOVÁ, Miriam. Špecifiká jednotlivých prvkov medzinárodného marketingového mixu : diplomová práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 68 s.
  kniha

  kniha


 10. FUTÁKOVÁ, Beáta. Príležitosti a riziká certifikácie produktov Fair Trade : diplomová práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 59 s.
  kniha

  kniha