Výsledky vyhľadávania

 1. PÁSZTOROVÁ, Jana - ĎURANOVÁ, Lucia. Optimalizácia kritických bodov outsourcingu logistiky. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 158-168 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. PÁSZTOROVÁ, Jana. Nízko-uhlíková ekonomika, výzva pre nové podnikateľské príležitosti. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 579-583.
  článok

  článok


 3. PÁSZTOROVÁ, Jana - ŠKORVAGOVÁ, Simona. Alternatívny prístup k obchodu - Fair Trade. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 292-298. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok


 4. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. [Stratégia medzinárodného podnikania: investície, partneri a ľudské zdroje]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 622-623. Recenzia na: Stratégia medzinárodného podnikania: investície, partneri a ľudské zdroje / Soňa Ferenčíková a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3063-7.
  článok

  článok


 5. PÁSZTOROVÁ, Jana. Príležitosti rozvoja farmaceutického priemyslu. In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 811-817.
  článok

  článok


 6. ĎURANOVÁ, Lucia. Marketingová stratégia firmy na zahraničnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha


 7. KOLÁRIK, Lukáš. Stratégia vstupu firmy na slovenský trh : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha


 8. KUPAR, Nikita. Fúzie a akvizície vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha


 9. MIHALÍKOVÁ, Petra. Nové trendy v medzinárodnej komunikácii firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha


 10. LIPTÁK, Andrej. Význam hodnoty značky v medzinárodnom marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 42 s.
  kniha

  kniha