Výsledky vyhľadávania

 1. FERENČÍKOVÁ, Soňa et al. Thoughts on Measuring Reverse Knowledge Transfer Contribution. In Perspectives in Measurement, Modeling and Interpretation. - Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2020. ISBN 978-80-89306-54-1, s. 126-140 online. Dostupné na : <http://www.vsm.sk/files/svk/veda-vyskum/konferencie-seminare/6th-international-workshop-on-knowledge-management/perspectives-measurement_modeling-interpretation.pdf>
  článok

  článok

 2. PÁSZTOROVÁ, Jana - ĎURANOVÁ, Lucia. Optimalizácia kritických bodov outsourcingu logistiky. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 158-168 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. [Stratégia medzinárodného podnikania: investície, partneri a ľudské zdroje]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 622-623. Recenzia na: Stratégia medzinárodného podnikania: investície, partneri a ľudské zdroje / Soňa Ferenčíková a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3063-7.
  článok

  článok

 4. ĎURANOVÁ, Lucia. Marketingová stratégia firmy na zahraničnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. KOLÁRIK, Lukáš. Stratégia vstupu firmy na slovenský trh : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. KUPAR, Nikita. Fúzie a akvizície vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. MIHALÍKOVÁ, Petra. Nové trendy v medzinárodnej komunikácii firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. PÁSZTOROVÁ, Jana. Nízko-uhlíková ekonomika, výzva pre nové podnikateľské príležitosti. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 579-583.
  článok

  článok

 9. DROZDOVÁ, Monika. Význam inovácií pri zvyšovaní konkurencieschopnosti krajiny : diplomová práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. FROLOVÁ, Miriam. Špecifiká jednotlivých prvkov medzinárodného marketingového mixu : diplomová práca. Školiteľ: Jana Pásztorová. Bratislava, 2011. 68 s.
  kniha

  kniha