Výsledky vyhľadávania

 1. ZELENÝ, Milan. Toto nie je kríza, toto je supertransformácia : stratégia nového sveta: pochopiť - adaptovať sa - využiť príležitosti. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2014. ISSN 1337-9798, 2014, roč. 6, č. Leto, s. 6-7. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190340/GW007-008_lowres.pdf>
  článok

  článok

 2. ZELENÝ, Milan. Deset tezí k transformaci řízení lidských zdrojů. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1801-4690, 2013, roč. 9, č. 5, s. 8-11.
  článok

  článok

 3. ZELENÝ, Milan. Deformace svobodných trhů. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 0026-8720, 2013, roč. 48, č. 6, s. 8-11.
  článok

  článok

 4. ZELENÝ, Milan. Mysli globálně, jednej lokálně. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 0026-8720, Říjen 2011, roč. 46, č. 10, s. 20-23. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-53420070-mysli-globalne-jednej-lokalne>
  článok

  článok

 5. ZELENÝ, Milan. Všechno bude jinak : z nového světa podnikání. Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. 175 s. ISBN 978-80-89231-83-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ZELENÝ, Milan. Hledání vlastní cesty : listy a reporty o moderním managementu. Překlad: Michal Kurfürst. Brno : Computer Press, 2011. 319 s. ISBN 978-80-251-1611-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Aj podnikať sa treba naučiť. In Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2010. ISSN 1336-9857, jún 2010, č. 6, s. 16-19.
  článok

  článok

 8. ZELENÝ, Milan. Bez komunikácie to nejde. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 2, s. 12-14.
  článok

  článok

 9. ZELENÝ, Milan. Rotácia talentov vo firme. In Zisk. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1337-9151, 2009, č. 11, s. 16-18.
  článok

  článok

 10. ZELENÝ, Milan. Finanční krize a soustava řízení Baťa: Makro- a mikro- reakce na krizové prostředí. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISSN 1804-1728, 2009, no. 1, s. 3-12.
  článok

  článok