Výsledky vyhľadávania

 1. HORÁKOVÁ, Galina. Súvislosť kolektívneho modelu rizika a beekmanových konvolúcií. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 20-24 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 2. MARCZELL, Róbert. Poistenie zodpovednosti za škodu : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. VRANIAKOVÁ, Beáta. Metódy agregácie rizík : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. MATULOVÁ, Lenka. Proces prebytku v čase : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. HORÁKOVÁ, Galina. Applying Truncated Distributions to Determine the Total Claim Distribution. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019. ISBN 978-80-248-4355-1, s. 6-14 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 6. HORÁKOVÁ, Galina - SLANINKA, František. Optimal Reinsurance of Very Large Losses Using the Semi-Variance. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 171-178 online.
  článok

  článok

 7. HORÁKOVÁ, Galina - SLANINKA, František. Optimising an Insurer’s Own Retention in the Case of Excess of Loss Reinsurance. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 6-11 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. HORÁKOVÁ, Galina - ZSOLDOS, Peter. Risk Measures for Extreme Losses. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 12-21 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HEBEŇOVÁ, Kristína. Sumarizácia aproximátívnych metód rozdelenia celkovej škody : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. BENDA, Martin. Niektoré metódy odhadu pravdepodobnosti krachu v diskrétnom aj spojitom čase : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha