Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Predictors of Ambient Intelligence: An Empirical Study in Enterprises in Slovakia. In Electronics : [International Journal on the Science of Electronics and its Applications]. - Basel : MDPI. ISSN 2079-9292, 2020, vol. 9, no. 10, pp. 1-18 (online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 2. BEDNARČÍKOVÁ, Diana. Digitalizácia vybraných procesov vo finančnej inštitúcií : diplomová práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 104 s.
  kniha

  kniha

 3. ROMANOVÁ, Anita. Skúmanie vybraných oblastí manažmentu IT / riadenia služieb IT v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 30-39 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 4. DIÓŠIOVÁ, Olívia. Využitie informačno-komunikačných technológií na podporu podnikových procesov : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠVEJDOVÁ, Natália. Informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR a ich integrácia do e-Health : dizertačná práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. Využitie informačno-komunikačných technológií v zdravotnej starostlivosti so zameraním na oblasť informačnej bezpečnosti. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 121-141 online.
  článok

  článok

 7. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Motivational Factors and Job Satisfaction of Employees in Agriculture in the Context of Performance of Agricultural Companies in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Agricultural Economics. - Praha : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 9, s. 402-412 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0388/20IT.
  článok

  článok

 8. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie IT služieb v kontexte IT Governance. Recenzenti: Róbert Hanák, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 143 s. [9,12 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-225-4639-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. NAZUKINA, Elizaveta. Informačno-komunikačné technológie v riadení podnikových procesov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVÁČOVÁ, Slavomíra. Informačný systém podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha