Výsledky vyhľadávania

 1. KOLENČÍKOVÁ, Kristína. Metódy a význam zaistenia v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 2. KONRÁDOVÁ, Adriána. Produkty s podielom na zisku životnej poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 3. KOMANDEL, Daniel - PINDA, Ľudovít - SAKÁLOVÁ, Katarína. Securitization in Crop Insurance with Soil Classification. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 131-140.
  článok

  článok


 4. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Analýza hodnoty poistného v životnom poistení vzhľadom na nariadenie 2004/113/ES. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 105-115 online. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 5. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Výpočet extra poistného v životnom poistení pomocou aktuárskeho softvéru Prophet. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 53-58 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 6. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Výpočet bežného netto poistného pre zmiešané poistenie s rôznou dĺžkou trvania poistenia pomocou MS Excelu a Prophetu. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 74-79 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 7. LORENCOVIČ, Tomáš. Investičná politika a aktíva životných poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 8. ALMANOVÁ, Magdaléna. Oceňovanie a umorovanie obligácií : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 9. FECENKO, Jozef - KRÁTKA, Zuzana - SAKÁLOVÁ, Katarína. Why we cannot fully understand the variability of the insurance portfolio. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 5, pp. 1485-1494 online.
  článok

  článok


 10. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Profit participation of policyholders by three factor contribution method. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2017. ISSN 1993-6788, 2017, no. 2, pp. 288-298.
  článok

  článok