Výsledky vyhľadávania

 1. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Využitie Prophetu v životnom poistení. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (3. ročník) : 3. - 5. júla 2017, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4399-6, s. 14 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 2. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Vplyv smernice o rodovej rovnosti na poistné produkty vybraných typov produktov. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (3. ročník) : 3. - 5. júla 2017, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4399-6, s. 17 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 3. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. The Impact of the directive on gender equality for selected types of life insurance products. In Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4428-3, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 4. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Using Prophet in life insurance. In Software support in economic-mathematical and actuarial models : reviewed collection of research papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4428-3, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 5. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Profit participation of policyholders by three factor contribution method. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal [elektronický zdroj]. - Kiev : National Academy of Management, 2017. ISSN 1993-6788, 2017, no. 2, pp. 288-298.
  článok

  článok


 6. FECENKO, Jozef - KRÁTKA, Zuzana - SAKÁLOVÁ, Katarína. Why we cannot fully understand the variability of the insurance portfolio. - Registrovaný: Scopus. In Journal of applied economic sciences. - Craiova : Spiru Haret University, 2017. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 5, pp. 1485-1494 online.
  článok

  článok


 7. KAMENÁROVÁ, Mária - SAKÁLOVÁ, Katarína. Assessment of The Solvency and financial condition report of the insurance companies in Slovakia for 2016. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2017 : recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4438-2, s. 38-44 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 8. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Scenarios for interest rate developments and their impact of live insurance. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2017 : recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4438-2, s. 99-104 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok


 9. KAMENÁROVÁ, Mária - SAKÁLOVÁ, Katarína. European standard of actuarial practice - actuarial function report under Solvency II Directive 2009/138/EC. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 14 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. KAMENÁROVÁ, Mária - SAKÁLOVÁ, Katarína. Medzinárodné štandardy aktuárskej praxe. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 199-207 CD-ROM.
  článok

  článok