Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTUBŇOVÁ, Eva. Daňové systémy a ich prepojenie na štátny rozpočet : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Janok. Bratislava, 2011. 38 s.
  kniha

  kniha

 2. BAČKÁDYOVÁ, Zuzana. Aktuálne problémy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ : diplomová práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2010. 86 s.
  kniha

  kniha

 3. KUBÁŇ, Róbert. Ceny v trhovej ekonomike : bakalárska práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2009. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. KÚDELA, Peter. DPH, ako súčasť ceny a jej väzby so štátnym rozpočtom : bakalárska práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2009. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. MARONOVÁ, Jana. Porovnanie daní a daňového systému v SR a ČR : bakalárska práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2009. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. SMOLOVÁ, Eliška. Ceny, cenová stratégia a cenová politika v trhovej ekonomike : bakalárska práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2009. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠOLTÉS, Juraj. Sociálna politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu : bakalárska práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2009. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. VLČKOVÁ, Veronika. Vývoj cien a miezd - ich vplyv na životnú úroveň obyvateľstva : bakalárska práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2009. 39 s.
  kniha

  kniha

 9. BOBÁK, Stanislav. Daň z pridanej hodnoty a jej vplyv na štátny rozpočet : diplomová práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2009. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. DOBROVIČ, Radovan. Komparácia daňových systémov Európskej únie : diplomová práca. Škol. Michal Janok. Bratislava, 2009. 70 s.
  kniha

  kniha