Výsledky vyhľadávania

 1. BLAŠKOVÁ, Katarína. Možnosti riešenia finančnej krízy prostredníctvom reštrukturalizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha

 2. NEMČOVIČ, Daniel. Možnosti financovania poľnohospodárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. VEĽASOVÁ, Katarína. Financovanie podniku prostredníctvom obligácií : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Úvery podnikov za rok 2017 a politika obozretnosti. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 22-30.
  článok

  článok

 5. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. [10,49 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-790-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 6. KOŽIAKOVÁ, Jana. Možnosti financovania poľnohospodárskeho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Investovanie prostredníctvom hypotekárnych záložných listov. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 93-99 online. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 8. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Analýza podnikových úverov za rok 2016. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 70-77. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 9. TORMOVÁ, Kristína. Možnosti financovania začínajúcich inovatívnych podnikov (start-upov) : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha

 10. ĎURIGA, Andrej. Aplikácia stavebnicovej metódy pri stanovení nákladov na vlastný kapitál : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha