Výsledky vyhľadávania

 1. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Kryté dlhopisy nahradili hypotekárne záložné listy. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 69-74 online.
  článok

  článok

 2. MARHEFKA, Stanislav. Crowdfunding ako alternatívna forma financovania podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 3. VRAŇÁK, Maroš. Factoring - alternatívny zdroj financovania : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. KAPLAN, Marko. Reštrukturalizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. NÉMETHOVÁ, Stela. Čerpanie prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. PREKOPOVÁ, Michaela. Možnosti financovania poľnohospodárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Slovensko v čerpaní európskych štrukturálnych fondov zaostáva. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 263-270 online.
  článok

  článok

 8. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Teoretické aspekty moderných metód merania výkonnosti podnikov. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2020. ISSN 2336-2561, 2020, č. 2, s. 10-17 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 9. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 4. upravené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. [223 s.] [10,49 AH]. ISBN 978-80-571-0162-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 10. BARCAJ, Jakub. Reštrukturalizácia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha