Výsledky vyhľadávania

 1. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 4. upravené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. [223 s.] [10,49 AH]. ISBN 978-80-571-0162-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 1, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 3]
 2. BARCAJ, Jakub. Reštrukturalizácia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. KÓŇOVÁ, Soňa. Financovanie podniku prostredníctvom kontokorentného úveru : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. MIERESOVÁ, Kristína. Crowdfunding-alternatívny internetový zdroj financovania : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. PIŠNÝ, Patrik. Možnosti financovania poľnohospodárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Alternatívne spôsoby financovania podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 229-234 online.
  článok

  článok

 7. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Význam kryptomien rastie. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 61-65.
  článok

  článok

 8. VAKULA, Erik. Financovanie podniku prostredníctvom obligácií : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠEFARA, Patrik. Čerpanie štrukturálnych fondov : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Lízingový trh dosiahol predkrízovú úroveň. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 257-263 online.
  článok

  článok