Výsledky vyhľadávania

 1. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - STACHO, Zdenko - STACHOVÁ, Katarína. Odmeňovanie zamestnancov ako významná funkcia riadenia ľudských zdrojov pri zavádzaní a udržiavaní žiaducej organizačnej kultúry. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-2955, jún 2015, roč. 11, č. 1, s. 14-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0206200/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_06.pdf>
  článok

  článok

 2. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - URBANCOVÁ, Hana. Practical application of selected theoretical knowledge in human resources management. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6239, 2015, no. 1-2, pp. online.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda. [Využitie podnikovej kultúry v personálnom riadení]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1336-3301, 2014, roč. 11, č. 2, s. 115. Recenzia na: Využitie podnikovej kultúry v personálnom riadení / Jana Blštáková, Gabriela Dubcová, Zuzana Joniaková ; recenzentky: Anna Kachaňáková, Marta Matulčíková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3829-9.
  článok

  článok

 4. BLŠTÁKOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela - JONIAKOVÁ, Zuzana. Využitie podnikovej kultúry v personálnom riadení. Recenzentky: Anna Kachaňáková, Marta Matulčíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 245 s. [13,63 AH]. VEGA 1/0980/12, VEGA 1/0842/13. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/6QkRPLTX0w> ISBN 978-80-225-3829-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 5. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - STACHOVÁ, Katarína. Present state of organisational culture in Slovakia. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 3-4, pp. 35-38 online.
  článok

  článok

 6. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - STASIAK-BETLEJEWSKA, Renata. Cieľavedomé formovanie organizačnej kultúry – predpoklad úspešného pôsobenia zamestnancov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-2955, jún 2013, roč. 9, č. 1, s. 36-47. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191569/VedeckyCasopisVSEMvs_2013_06.pdf>
  článok

  článok

 7. BLŠTÁKOVÁ, Jana - JONIAKOVÁ, Zuzana. Odmeňovanie a stimulovanie : praktikum. Recenzentky: Anna Kachaňáková, Oľga Nachtmannová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 143 s. [6,01 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/Lv19Vpsyz9> ISBN 978-80-225-3665-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 8. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - STACHOVÁ, Katarína - STACHO, Zdenko. Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 130 s. Ekonómia, 463. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/M3pHd1X887> ISBN 978-80-8078-606-9. [Počet ex. : 21, z toho voľných 12, prezenčne 5]
 9. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - STACHOVÁ, Katarína. Hodnotenie, vzdelávanie a odmeňovanie zamestnancov ako súčasť riadenia pracovného výkonu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 88-103. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
  článok

  článok

 10. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - NACHTMANNOVÁ, Oľga - JONIAKOVÁ, Zuzana. Personálny manažment. 2. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 235 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/c2pcFltQe8> ISBN 978-80-8078-391-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 3, prezenčne 3]