Výsledky vyhľadávania

 1. TVRDOŇ, Rudolf. Systém riadenia rizík v banke : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 2. VOJTAŠŠÁK, Frederik. Zúčtovacie vzťahy a finančné riadenie účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. PALKOVÁ, Denisa. Platby mobilom a ich účtovné zobrazenie : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. BARIČOVÁ, Veronika. Účtovný výsledok hospodárenia obcí : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. PODOLÁČKOVÁ, Nikola. Neobežný hmotný majetok v bankách : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. ONDRUŠOVÁ, Dominika. Vklady klientov v účtovníctve komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. ADÁMIKOVÁ, Lucia. Účtovanie zásob tovaru vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 7. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 207 s. [12,82 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0070-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). 8. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 89 s. [5,77 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0071-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Ochrana vkladov v Slovenskej republike v historickom kontexte. In Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4660-7, s. 17-23.
  článok

  článok