Výsledky vyhľadávania

 1. ADÁMIKOVÁ, Lucia. Účtovanie zásob tovaru vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 2. KAPUSTOVÁ, Laura. Transakcie platobnými kartami a ich zobrazenie v účtovníctve vybranej podnikateľskej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 3. DERZSIOVÁ, Silvia. Banková únia : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. PODOLÁČKOVÁ, Nikola. Neobežný hmotný majetok v bankách : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. ONDRUŠOVÁ, Dominika. Vklady klientov v účtovníctve komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. TÓTH, Radoslav. Operácie s cennými papiermi ako služba pre klienta v účtovníctve bánk : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Ochrana vkladov v Slovenskej republike v historickom kontexte. In Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4660-7, s. 17-23.
  článok

  článok

 8. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Povinné príspevky do Fondu ochrany vkladov ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich finančnú situáciu komerčných bánk. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 1, s. 14-24 online.
  článok

  článok

 9. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). 8. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 89 s. [5,77 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0071-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 7. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 207 s. [12,82 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-571-0070-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]