Výsledky vyhľadávania

 1. CHRVALOVÁ, Barbora. Perspektívy vývoja audítorskej profesie v národnom a nadnárodnom ekonomickom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 2. KAREŠ, Ladislav - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Made ISAE 3000 Proceeds from Assurance Services other than Audit or Review of Historical Financial Information Revised Any Changes? In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 51-57.
  článok

  článok


 3. MERCEK, Marcel. Štatistické metódy a ich využitie v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 4. HRNČIAROVÁ, Radka. Legislatívna úprava auditu v USA a jej inštitucionálne aspekty : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 5. KAREŠ, Ladislav. Koncept nezávislosti audítora a jeho aplikácia v teórií a v praxi. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 56-69 online.
  článok

  článok


 6. KAREŠ, Ladislav - DOMARACKÁ, Denisa. Auditor's Risk Assessment of Material Misstatement in the Context of Compliance with the Overall Strategy. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 46-50.
  článok

  článok


 7. KAREŠ, Ladislav. Kognitívny aspekt auditu a jeho prínos pre skvalitnenie účtovných informácií širokého spektra používateľov. In Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4570-9, s. 31-35.
  článok

  článok


 8. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Systémy kontroly kvality auditu. Lektorovali: Ján Užík, Veronika Kňažková. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. 100 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-972525-2-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. DOMARACKÁ, Denisa. Forenzný audit ako efektívny spôsob využívania špecifických postupov, nástrojov a techník v audite : dizertačná práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. KAREŠ, Ladislav. Metódy výberu premenných pri substantívnych testoch. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 12, s. 33-38.
  článok

  článok