Výsledky vyhľadávania

 1. KAREŠ, Ladislav. Transform the auditor's report to the requirements of a wide range of users. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 62-66.
  článok

  článok


 2. KRIŠKOVÁ, Petra - KAREŠ, Ladislav. Rukoväť audítorských štandardov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 25-27.
  článok

  článok


 3. KAREŠ, Ladislav. Smernice Európskej únie a ich vplyv na aditívne národné úpravy v oblasti auditu v procesoch harmonizácie audítorskej činnosti. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 10, s. 22-23.
  článok

  článok


 4. KAREŠ, Ladislav. Audit, ako proces založený na rizík a významnosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 53-64 online.
  článok

  článok


 5. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Formovanie názoru na účtovnú závierku a správa audítora. Lektorovali: Ján Užík, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. 138 s. [7,8 AH]. ISBN 978-80-972525-1-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. DINUŠOVÁ, Martina. Významnosť pri audite – subjektivizmus audítora alebo objektívna kategória v audite : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 7. JANCO, Arne. Forenzný audit ako efektívny spôsob využívania špecifických postupov, nástrojov a techník v audite : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha


 8. ANDRAŠKOVÁ, Romana. Význam a nevyhnutnosť audítorskej dokumentácie pre prácu audítora : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 9. WICKLEIN, Oto. Emisné kvóty ako potencionálny zdroj zisku účtovných jednotiek : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 10. KAREŠ, Ladislav. Audítorské štandardy ako základ pre uisťovacie služby. In Štandardy IAASB. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISBN 978-80-972525-0-2, s. 9-48 [2,28 AH].
  článok

  článok