Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 330  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0048732^"
 1. MARINIČOVÁ, Monika. Audit účtovných odhadov vrátane účtovných odhadov reálnej hodnoty a súvisiace zverejnenia : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 2. KOSTOLNÁ, Barbora. Komunikácia audítora s osobami poverenými spravovaním účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2021. 65 s.
  kniha

  kniha

 3. SKREBETS, Ivan. Aktuálne problémy vykazovania informácií o vlastnom imaní v účtovnej závierke podnikateľa : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. MORAVČÍK, Peter. Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty pri vyhodnocovaní nesprávností zistených audítorom počas auditu : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2021. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. NAGYOVÁ, Rita. Účtovné odhady v účtovnej závierke : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. ĎURČENKA, Andrej. Špecifiká prvého auditu - ak účtovná závierka ešte nebola auditovaná, alebo ju v predchádzajúcom účtovnom období auditoval iný audítor : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. SZÉCSÉNYIOVÁ, Krisztina. Zdaňovanie digitálnej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠMIDOVÁ, Veronika. Zohľadňovanie zákonov a predpisov pri audite účtovnej závierky z pohľadu audítora a z pohľadu účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. MOŽUTÍKOVÁ, Andrea. Výber vzorky v audite - podnety pre rozhodnutie audítora : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 10. MIŽENKOVÁ, Kristína. Audit konsolidovanej účtovnej závierky podľa právnej úpravy auditu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha