Výsledky vyhľadávania

 1. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Competitiveness of Germany on National Economy Level. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 1, s. 36-69.
  článok

  článok


 2. ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Important Milestones in the Common History of Selected European Countries and their Impact on Culture. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 216-223 online. KEGA 029EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. NÉGLIOVÁ, Martina. Die Macht der Wörter am Beispiel der Werbeslogans in den deutschsprachigen Ländern : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 4. PAUČÍKOVÁ, Janka. Die Stellung von Frauen im Berufsleben : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 5. BĚLINOVÁ, Marta. Ausgewählte Aspekte der Wortschatzbereicherung : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 6. BOŤANSKÁ, Lucia. Die Äquivalenztheorie in der Translatologie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 7. BOŽIKOVÁ, Simona. Der Kult der Schönheit : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 8. KROČKO, Martin. Generationskonflikt am Arbeitsplatz und Strategien seiner Lösung : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 9. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Towards Text Didactisation for the Purpose of Developing Translation Skills. - registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2018, no. 9, pp. 96-100 online. KEGA 029EU-4/2016.
  článok

  článok


 10. SERESOVÁ, Katarína. Politický jazyk českých populistov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 117-123.
  článok

  článok