Výsledky vyhľadávania

 1. ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Important Milestones in the Common History of Selected European Countries and their Impact on Culture. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 216-223 online. KEGA 029EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. SERESOVÁ, Katarína. Genaueres zur Bestimmung der Fachsprache anhand der deutschen Sprache. In Wirtschaftssprache im Wandel : Eine Forschungsstudie in vier Sprachen, fokussiert auf den Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-8300-9822-5, s. 13-37 [1,63 AH].
  článok

  článok


 3. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Competitiveness of Germany on National Economy Level. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 1, s. 36-69.
  článok

  článok


 4. SERESOVÁ, Katarína. Sprachgebrauch der tschechischen Rechtsradikalen. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 143-160 [1,14 AH]. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=75311513463>
  článok

  článok


 5. Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav [elektronický zdroj]. Katarína Seresová a kol., zostavovateľka: Katarína Seresová ; recenzenti: Jana Rakšányiová, Irina Dulebová, Radoslav Štefančík. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [125 s., 7,88 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4434-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. Katarína Seresová et al. ; gutachter: Radoslav Štefančík, Danuša Lišková. 1. Ausg. Brno : Tribun EU, 2017. 143 s. [8,51 AH]. ISBN 978-80-263-1354-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. SERESOVÁ, Katarína. Einleitung. In Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1354-0, s. 7-8.
  článok

  článok


 8. ADAMCOVÁ, Silvia. Theoretische und praktische deutsche Sprachwissenschaft in der Gegenwart. In Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1354-0, s. 9-24 [1,02 AH].
  článok

  článok


 9. ADAMCOVÁ, Lívia. Zur Stellung der Kontrastiven Linguistik in sprachwissenschaftlichen Forschungen. Theoretische Grundlagen und Merkmale. In Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1354-0, s. 25-43 [1,01 AH].
  článok

  článok


 10. KUCHAROVÁ, Jana. Sinnvoller Fremdsprachenunterricht mit Mind und Concept Maps. In Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1354-0, s. 44-60 [1,01 AH].
  článok

  článok