Výsledky vyhľadávania

 1. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Poskytované služby sociálnych zariadení v regiónoch Slovenskej republiky. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 458-470 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 2. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Cenová dostupnosť bývania v Európskej únii a na Slovensku. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 352-361 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 3. KOLLÁR, Andrej. Analýza vývoja využitia obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. KOLENIČ, Matej. Analýza úrovne nerovností a ich vývoja v rámci krajín a medzi krajinami v zmysle cieľa 10 Agendy 2030 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. FARKAŠOVÁ, Alena. Medzinárodné porovnanie plnenia cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030: Zameranie na indikátory zdravia a kvality života : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 97 s.
  kniha

  kniha

 6. HOJOVÁ, Monika. Ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 v štátoch Európskej únie so zameraním na indikátory kvality vzdelania : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. KONYEVALIKOVÁ, Sandra. Analýza východísk plnenia Agendy 2030 v oblasti zdravia a kvality života v krajoch Slovenska podľa zisťovania EU SILC 2016 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Application of Data Mining in the Housing Affordability Analysis. In 12th Scientific Meeting. Classification and Data Analysis. Cladag 2019 : Book of Short Papers. - Cassino, Italy : Università di Cassino e del Lazio Meridionale, 2019. ISBN 978-88-8317-108-6, pp. 284-287 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 9. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Housing Affordability in Slovakia: what Factors Affect it? - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765, 2019, vol. 99, no. 4, pp. 398-416 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 10. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Finančná dostupnosť bývania v krajinách EÚ 28. - Registrovaný vo: Web of Science. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 195-204 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok