Výsledky vyhľadávania

 1. NÉMOVÁ, Martina. Nerovnosť ako viacrozmerný problém v spoločnosti: súvislosť s otázkami ohľadom bývania : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2021. 53 s.
  kniha

  kniha

 2. PALKOVIČOVÁ SZERENCSÉSOVÁ, Veronika. Analýza časových radov cien vybraných poľnohospodárskych produktov : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2021. 76 s.
  kniha

  kniha

 3. LABUDOVÁ, Viera et al. Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov. Recenzenti: Eva Rublíková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 391 s. [19,60 AH]. ISBN 978-80-571-0401-8. [Počet ex. : 17, z toho voľných 10, prezenčne 3]
 4. SIPKOVÁ, Ľubica. Prehĺbenie polarizácie spoločnosti: analýza posunu v strednej časti rozdelení príjmov zamestnancov na Slovensku v rokoch 2005 až 2017. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 21.
  článok

  článok

 5. SIPKOVÁ, Ľubica. Prehĺbenie polarizácie spoločnosti. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 307-316 online.
  článok

  článok

 6. MIZERA, Sebastián. Analýza východísk implementácie cieľa AGENDY 2030 o podpore udržateľného poľnohospodárstva v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. WICKLEIN, Oto. Slovensko pri plnení cieľa Agendy 2030 o ukončení chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. KOLLÁROVÁ, Paulína. Štatistická analýza kvality vzdelania v štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Assessing Housing Structure Similarities Across The EU Countries. - Registrovaný: Scopus. In Institutions and Economies. - Kuala Lumpur : University of Malaya. ISSN 2232-1349, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 53-70 online. VEGA 2/0007/19, VEGA 1/0770/17, VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 10. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Poskytované služby sociálnych zariadení v regiónoch Slovenskej republiky. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 458-470 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok