Výsledky vyhľadávania

 1. BARAN, Matúš. Analýza podmienok poskytovania sociálnych služieb na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 2. ČAPÓOVÁ, Jana. Zadĺženosť slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha


 3. SLANINKA, Dávid. Analýza vývoja cien vybraných komodít a akcií na medzinárodných trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 4. SIPKO, Juraj - SIPKOVÁ, Ľubica. Income Inequality: Social and Real Convergence in the EU Member Countries. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 361-374. VEGA 2/0005/16, VEGA 1/0548/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 5. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Structure of Housing in the EU Countries According to EU SILC. - Registrovaný: Web of Science. In International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. ISBN 978-80-87990-14-8, pp. 1614-1624 online. VEGA 1/0770/17, VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 6. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Comparison of Social Housing in the EU Countries and in Slovakia. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 191-207. VEGA 1/0548/16, VEGA 2/005/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 7. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Vlastnícky vzťah k bývaniu v krajinách EÚ. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 315-321 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 8. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 2]

 9. PALKECHOVÁ, Adriana. Štatistická analýza podmienok osobnej prepravy poskytovanej hlavnými leteckými spoločnosťami v Európe : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2017. 87 s.
  kniha

  kniha


 10. VACULČIAKOVÁ, Nikola. Aplikácia vybraných neparametrických štatistických testov v sociálnych analýzach : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha