Výsledky vyhľadávania

 1. MICHALOV, Peter. Die Rolle der Europäischen Zentralbank während der Krise und ihre Rückkehr zur klassischen Währungspolitik : diplomová práca. Školiteľ: Otto Sobek, Mária Širaňová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 2. KOVÁCS, Oliver. Alternatívne formy peňazí : bakalárska práca. Školiteľ: Otto Sobek. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. KAČUR, Roman. Vývoj a súčasný stav eura : bakalárska práca. Školiteľ: Otto Sobek. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. HORN, Tomáš. Výhody a nevýhody deflácie : bakalárska práca. Školiteľ: Otto Sobek. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. KOTLEBOVÁ, Jana et al. Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0326/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0326/15.
 6. DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie. Lektorovali: Otto Sobek, Eva Ducháčková, Elena Karvašová. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2017. 192 s. [9,65 AH]. ISBN 978-80-8106-072-4. [Počet ex. : 9, z toho voľných 8, prezenčne 1]
 7. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie neživotných rizík : teória a prax. Lektorovali: Otto Sobek ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2016. 178 s. [9 AH]. ISBN 978-80-8106-068-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 8. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : proceedings of the 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. Reviewers: Peter Árendáš, Oleg Deev ... [et al.]. - Registrovaný: Web of Science. 1. vyd. Bratislava : EKONÓM, 2014. viii, 452 s. VEGA 1/0613/12, VEGA 1/0648/12, VEGA 1/0124/14, PMVP I-14-104-00, ITMS 26240120032. Dostupné na : <http://iccbif-2014-kbmf.nhf.euba.sk/> ISBN 978-80-225-4034-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Edited by Eva Horvátová, Jana Kotlebová ; reviewers: John Hudson, Otto Sobek ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : EKONÓM, 2014. CD-ROM [450 s., 20 AH]. VEGA 1/0613/12, VEGA 1/0648/12, VEGA 1/0124/14, PMVP I-14-104-00. Dostupné na : <http://iccbif-2014-kbmf.nhf.euba.sk/> ISBN 978-80-225-3926-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ARTIMOVÁ, Miroslava - HRVOĽOVÁ, Kristína. Banking Union - the Agenda and the Agents. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-15].
  článok

  článok