Výsledky vyhľadávania

 1. LIĎÁK, Ján et al. Politické systémy : (vývoj - stav - kontexty). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 261 s. [19,032 AH]. ISBN 978-80-225-3077-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 2. LIĎÁK, Ján et al. Politické systémy. 2. vyd., dotlač. Bratislava : Ekonóm, 2009. 219 s. ISBN 978-80-225-2748-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 3. BARANOVÁ, Zuzana. Medzinárodný štandard ľudských práv a jeho aplikácia v Čínskej ľudovej republike : diplomová práca. Škol. Viera Koganová. Bratislava, 2008. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. ILIEVA, Kristina. Rómovia v rozširujúcej sa Európskej únii a problematika ich sociálnej inklúzie : diplomová práca. Škol. Viera Koganová. Bratislava, 2008. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. VARGA, Jakub. Postavenie národnostných a etnických menšín v globalizačných a integračných procesoch na príklade Katalánska : diplomová práca. Škol. Viera Koganová. Bratislava, 2008. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. KOGANOVÁ, Viera. Analýza azylovej politiky SR a postoje Slovákov voči utečencom. In Mezinárodní migrace v evropském kontextu : sborník z mezinárodní vědecké konference, 15.-16.5.2008 v Kolíne. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-86879-16-1, s. 138-154. VEGA 1/0408/08.
  článok

  článok

 7. KOGANOVÁ, Viera. Postoj medzinárodného spoločenstva k problematike trestu smrti. In Medzinárodné vzťahy 2007 : energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2576-3, s. 313-321.
  článok

  článok

 8. KOGANOVÁ, Viera. Azylová problematika v podmienkach Slovenskej republiky. In Bezpečnostné riziká v medzinárodných vzťahoch na začiatku 21. storočia : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/2498/05. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2488-9, s. 95-106.
  článok

  článok

 9. KOGANOVÁ, Viera. Problematika rasistického extrémizmu na Slovensku. In Radikalismus a jeho projevy v současném světě : sborník z mezinárodní vědecké konference, 10. - 11. 5. 2007 v Kolíně. - Kolín : Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., 2007. ISBN 80-86879-08-9, s. 98-114.
  článok

  článok

 10. KOGANOVÁ, Viera. Analýza azylového systému SR a jeho harmonizácia s normami Európskej únie. In Medzinárodné vzťahy 2006. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2006 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2353-0, s. 307-313. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok