Výsledky vyhľadávania

 1. KOSTKOVÁ, Albína. Nákladové kalkulácie pri vyhodnocovaní ziskovosti podniku. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 293-296 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. STRAJŇÁK, Sergej - KOSTKOVÁ, Albína - VOJTECH, František. Potential of investment to wind energy in Slovak Republic (with the wind turbine VESTAS V90). In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 140-147 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. BALOGA, Martin. Vplyv odpisov hmotného majetku na základ dane : bakalárska práca. Školiteľ: Albína Kostková. Košice, 2014. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. BÁLINTOVÁ, Mária. Vplyv prijatých dotácii na hospodárenie poľnohospodárskeho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Albína Kostková. Košice, 2014. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. STRAJŇÁK, Sergej - KOSTKOVÁ, Albína. Potential of industrial parks in eastern Slovakia - Košice region part I (Gelnica, Jaklovce, Kojšov, Švedlár, SNV Podskalka, Rožňava. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2014. ISSN 1337-6020, 2014, roč. 7, č. 1-2, s. 76-85.
  článok

  článok


 6. ANDREJČÁKOVÁ, Lenka. Nákladovosť a možnosti jej zníženia vo výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Albína Kostková. Košice, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. STRAJŇÁK, Sergej - KOSTKOVÁ, Albína - JABLONSKÁ, Jana. The Economic evaluation of wind turbine Enercon E-82 in Slovakia based on the wind research in the Jenkovce village. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2014. ISSN 1335-9746, 2014, roč. 13, č. 31-32, s. 17-25.
  článok

  článok


 8. DŽUŇA, Tomáš. Proces tvorby rozpočtu mesta Humenné : bakalárska práca. Školiteľ: Albína Kostková. Košice, 2013. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. KOSTKOVÁ, Albína - STRAJŇÁK, Sergej. Working capital in relation to financial company management. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2013. ISSN 1337-6020, 2013, roč. 6, č. 1, s. 105-113.
  článok

  článok


 10. STRAJŇÁK, Sergej - KOSTKOVÁ, Albína - JABLONSKÁ, Jana. Potenciál zemských zdrojov v Košickom kraji pre využitie v oblasti priamych zahraničných investícií. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2013. ISSN 1335-9746, 2013, roč. 12, č. 28, s. 19-27.
  článok

  článok