Výsledky vyhľadávania

 1. HAUKOVÁ, Barbora. Úprava účtovníctva v Nemecku : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2018. 32 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠPÁNIKOVÁ, Adriana. Analýza účtovníctva z pohľadu poskytovania informácii pre potreby ochrany životného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. POLLÁK, Marek. Prehodnotenie ekonomického aspektu výsledku hospodárenia cez prizmu kritérií ochrany životného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. JOKSIMOVIĆ, D. et al. Some aspects of the application of Benford’s law in the analysis of the data set anomalies. In Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling. - New York : Nova Science Publishers, 2017. ISBN 978-1-53610-570-4, pp. 85-120 online [2,50 AH].
  článok

  článok

 5. BURDEJ, Filip. Účtovná informačná podpora efektivity ekologizácie podnikateľskej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. SUROVÝ, Vladimír. Brief of view of balance sheet and income statement in Serbian Republic. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 195-199.
  článok

  článok

 7. SUROVÝ, Vladimír - PAVLOVIČ, Vladan - KNEŽEVIĆ, Gordanka. A Brief overview of current financial statements in the Republic of Serbia. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 24.
  článok

  článok

 8. SUROVÝ, Vladimír - PAVLOVIĆ, Vladan - KNEŽEVIĆ, Gordanka. Stručný názor na aktuálnu účtovnú závierku v Srbskej republike. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 173-179 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. RYBÁR, Peter. Kritéria na uplatňovanie nástrojov inflačného účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2015. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. ČERVENÁKOVÁ, Michaela. Návrh mikroekonomického modelu environmentálneho účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2015. 59 s.
  kniha

  kniha