Výsledky vyhľadávania

 1. MELIŠKOVÁ, Natália. Spoločensky zodpovedná firma a jej aktivity v oblasti životného prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 2. PAŠKA, Jakub. Spoločensky zodpovedná firma a jej aktivity pre komunitu : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 3. SZÜLLŐOVÁ, Viktória. "Prístupnosť" služieb pre klientov so zdravotnými obmedzeniami a limitmi mobility v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 4. HIRJÁKOVÁ, Viktória. Spoločensky zodpovedná firma a jej aktivity v oblasti životného prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha


 5. JALOVIAROVÁ, Dana. Podnikanie žien v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. DUDÁŠOVÁ, Ivana. Sociálne prínosy cestovného ruchu v regióne : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 7. DIŽOVÁ, Viktória. Spoločenská zodpovednosť podnikov cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. BENES, Artur. Vplyv športového podujatia na rozvoj cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 9. VIŠNIAROVÁ, Zuzana. Spoločenská zodpovednosť podnikov cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 10. HALLÓ, Dóra. Príjmová a výdavková úroveň obyvateľstva Slovenska a ich prejavy v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha