Výsledky vyhľadávania

 1. BUBÁNOVÁ, Mária. Služba zákazníkovi v podniku cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha

 2. RAČKOVÁ, Lenka. Ekonomické prínosy neziskových mimovládnych organizácií v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. ZUZULOVÁ, Lucia. Kreatívny manažment v podniku služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 4. JAGOŠOVÁ, Eva. Podnikanie žien v službách : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. BUČANOVÁ, Dominika. Kreatívny manažment v podniku služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 6. FERENCOVÁ, Melinda. Destinácia cestovného ruchu z pohľadu "prístupnosti pre všetkých" : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 7. JALOVIAROVÁ, Dana. Podnikanie žien v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. HIRJÁKOVÁ, Viktória. Spoločensky zodpovedná firma a jej aktivity v oblasti životného prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. PAŠKA, Jakub. Spoločensky zodpovedná firma a jej aktivity pre komunitu : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. MELIŠKOVÁ, Natália. Spoločensky zodpovedná firma a jej aktivity v oblasti životného prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha