Výsledky vyhľadávania

 1. JEMALA, Marek - SVATÝ, Fedor. Ontológia foresightu : podnety na tvorbu strategickej vízie SR na báze metodiky foresightu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 154 s. [8,479 AH]. ISBN 978-80-225-2879-5. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 2. PILÁRIKOVÁ, Petra. Logistika a vnútropodniková doprava, stav a trendy vývoja - PSA Peugeot Citroën Trnava : diplomová práca. Škol. Fedor Svatý. Bratislava, 2009. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia. Medzinárodná vedecká konferencia. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009 [elektronický zdroj]. Zostavila: Linda Lichnerová. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2899-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SVATÝ, Fedor. K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-5].
  článok

  článok

 5. SVATÝ, Fedor - JEMALA, Marek. Manažment technologických systémov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 248 s. [17,664 AH]. ISBN 978-80-225-2833-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 6. JEMALA, Marek. Systemic analysis of foresight ontology : dissertation work : dizertačná práca. Škol. Fedor Svatý. Bratislava, 2009. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. PETEREC, Jakub. Manažérske rozhodovanie zahraničného investora pri budovaní podniku na Slovensku : diplomová práca. Škol. Fedor Svatý. Bratislava, 2009. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. Environmentálne aspekty rozvoja podnikov. Vedecký seminár. Environmentálne aspekty rozvoja podnikov - I : zborník z vedeckého seminára : Bratislava, september 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2697-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. SVATÝ, Fedor. Účasť Slovenska v siedmom rámcovom programe EÚ, podporný systém SR. In Environmentálne aspekty rozvoja podnikov - I : zborník z vedeckého seminára. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2008. ISBN 978-80-225-2697-5.
  článok

  článok

 10. SVATÝ, Fedor - JEMALA, Marek. Inovačná aktivita technológií a jej hodnotenie v prostredí znalostnej ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 95 s. ISBN 80-225-2198-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 3]