Výsledky vyhľadávania

 1. SÁNDOR, Zoltán. Analýza účtovného výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. JERIGOVÁ, Orsolya. Súvaha – súčasť účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 3. POKRYVKOVÁ, Kristína. Analýza vlastného imania rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 4. OSRMANOVÁ, Kristína. Výkaz ziskov a strát – súčasť účtovnej závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí : diplomová práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 5. BAJZOVÁ, Petra. Analýza výnosov v účtovných jednotkách podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha


 6. BARIČOVÁ, Veronika. Analýza záväzkov v účtovných jednotkách podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 7. PALÚCHOVÁ, Lucia. Účtová osnova v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha


 8. VOBEROVÁ, Adriana. Súvaha – súčasť účtovnej závierky podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha


 9. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek : príklady a úlohy. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Danica Fajnorová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 90 s. [5,4 AH]. ISBN 978-80-225-4482-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 2]

 10. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Analýza účtovného výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 191-200 online.
  článok

  článok