Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. KŠIŇAN, Stanislav. Aplikácia metód a modelov optimalizácie kapitálovej štruktúry podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Kráľovič. Bratislava, 2011. 90 s.
  kniha

  kniha

 3. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 4. SOCHOR, Milan. Aplikácia metód a modelov v procese tvorby finančného plánu podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Kráľovič. Bratislava, 2011. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Interakcie dlhodobých rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich aplikácia v praxi podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Kráľovič. Bratislava, 2011. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BRIXOVÁ, Janette - GRELL, Michal - KRÁĽOVIČ, Jozef. Aktuálnosť interdisciplinárneho prístupu k aplikácii metodiky Balanced scorecard. In Evropské finanční systémy 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v rámci "Slavnostní konference k 20. výročí založení Ekonomicko-správní fakulty MU" : Brno, 3.6.2011. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-210-5509-4, s. 36-41. VEGA 1/0261/10.
  článok

  článok

 7. SALÁKOVÁ, Monika. Formovanie finančnej a kapitálovej štruktúry podniku : bakalárska práca. Školiteľ:Jozef Kráľovič. Bratislava, 2011. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav - KRÁĽOVIČ, Jozef. Management of the enterprise under conditions of crisis. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and the performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 5th international scientific conference : april 28, 2011 Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. ISBN 978-80-7454-020-2, s. 130-139. VEGA 1/0466/11, VEGA 1/0261/10.
  článok

  článok

 9. TRUNKVALTER, Ľuboš. Analýza hodnotenia relevantnosti ratingového modelu banky : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Kráľovič. Bratislava, 2011. 130 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. STACHOVÁ, Gabriela. Tvorba finančného plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ:Jozef Kráľovič. Bratislava, 2011. 66 s.
  kniha

  kniha