Výsledky vyhľadávania

 1. PRAŽENKA, Dušan - HUDEC, Miroslav. Základy tvorby relačných databáz. Recenzenti: Gabriela Kristová, Anton Benčič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 95 s. ISBN 978-80-225-4613-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 2. FEHÉROVÁ, Timea. Možnosti využitia IT vo vzdelávaní (elektronický kurz) : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 3. VLČKOVÁ, Paulína. IT vo vzdelávaní (dotazníkový prieskum) : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 4. SZABÓ, Dávid. Bezpečnosť bezdrôtových sietí VPN : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. ŽIGO, Michal. Dolovanie dát - e-learningová aplikácia : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. RAGULA, Milan. Big data a možnosti ich spracovania : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠKÁPIK, Michal. Spracovanie dotazníkového prieskumu : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 1 s.
  kniha

  kniha

 8. 25 rokov FHI. Zostavil autorský kolektív: Marián Goga ... [et al.]. 1. vyd. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave], [2017]. 58 s. [2,9 AH]. ISBN 978-80-972328-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HUPCEJ, Matúš. Internet vecí - návrh systému na báze NFC na Ekonomickej univerzite : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2016. 69 s.
  kniha

  kniha

 10. ROTÁK, Dušan. Internet vecí a možnosti jeho využitia : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha