Výsledky vyhľadávania

 1. 25 rokov FHI. Zostavil autorský kolektív: Marián Goga ... [et al.]. 1. vyd. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave], [2017]. 58 s. [2,9 AH]. ISBN 978-80-972328-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. ŠKÁPIK, Michal. Spracovanie dotazníkového prieskumu : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 1 s.
  kniha

  kniha


 3. ŽIGO, Michal. Dolovanie dát - e-learningová aplikácia : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 4. RAGULA, Milan. Big data a možnosti ich spracovania : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 5. ROTÁK, Dušan. Internet vecí a možnosti jeho využitia : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha


 6. HUPCEJ, Matúš. Internet vecí - návrh systému na báze NFC na Ekonomickej univerzite : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2016. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. Trends and innovations e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations e-business, education and security : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] [elektronický zdroj]. Edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. 1st ed. [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. CD-ROM [129 s., 7,30 AH]. ISBN 978-80-225-4191-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Trends and innovations e-business, education and security

  elektronická kniha


 8. HUDEC, Miroslav. Fuzzy logika pre hospodársku informatiku. Recenzenti Gabriela Kristová, Tomáš Bacigál. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 218 s. [11,58 AH]. ISBN 978-80-225-4100-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]

 9. CSENGER, Tibor. Strategické riadenie IT : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha


 10. KRISTOVÁ, Gabriela. Hudec, M. - Vučetić, M. - Vujošević, M.: Comparison of linguistic summaries and fuzzy functional dependencies related to data mining. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 145-146 online. Recenzia na: Biologically-Inspired Techniques for Knowledge Discovery and Data Mining. ISBN 9781466660786.
  článok

  článok