Výsledky vyhľadávania

 1. STRAŇÁK, Andrej. Zdaňovanie príjmov podnikov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. JANKOVSKÁ, Silvia. Daňová politika Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. BARÁNEK, Luboš. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. VIDOVIČOVÁ, Jana. Zdaňovanie príjmov umelcov a športovcov : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. GAGOVÁ, Veronika. Vyhýbanie sa daniam prostredníctvom daňových rajov : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. VOJTASOVÁ, Mária. Výhody správy majetku jednotlivcov v daňových rajoch - príklad Panama papers : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. TOMKO, Ján. Legislatívna úprava transferového oceňovania v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. DUBOVANSKÝ, Martin. Zdaňovanie príjmov z obchodovania s cennými papiermi a derivátmi na svetových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. KOVÁČOVÁ, Michaela. Súčasné trendy v transferovom oceňovaní : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Daň z poistenia v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha