Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICOVÁ, Jana - KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Impact of Insurance Tax on Decision Making of Households in the Slovak Republic with Focus on Digital Era Challenges. In 20th RSEP International Economics, Finance & Business. 20th RSEP International Economics, Finance & Business Conference : Conference Proceedings. - Ankara : BC Publishing, 2021. ISBN 978-605-06961-8-9, pp. 74-81 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 2. KUBICOVÁ, Jana - KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Theories in the Field of International Taxation with Regard to Capital Migration and Their Survival Potential in the Era of Digitalization. In Economics of Decoupling. International Conference. Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) : Zagreb, 30 November - 1 December 2020 = održane 30. studenog - 1. prosinca 2020. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2021. ISSN 2706-3801, pp. 435-458 online. VEGA 1/0779/19. Dostupné na : <https://drive.google.com/file/d/1Y1K3w518zyjwCB6cem7P4rsIoBZ_AwHN/view>
  článok

  článok

 3. KUBICOVÁ, Jana. The Network of Bilateral Tax Treaties of the Slovak Republic – Does It Mirror Challenges of the Globalization through Digitalization? A Cluster Analysis Approach. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 4. BUKOVČÍKOVÁ, Andrea. Dopady dane z poistenia na hospodárenie domácností : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. KOLLÁR, Tomáš. Taxation of Digital Economy : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. KMEŤO, Frederik. Význam transferového oceňovania z hľadiska podnikov a správy daní : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 7. LEHOTSKÁ, Jana. Možnosti a výzvy digitalizácie pre kontrolu a správu daní : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. MARTINKOVIČOVÁ, Veronika. Zdaňovanie príjmov z obchodov s virtuálnymi menami : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. SUSEDKOVÁ, Lucia. Aktuálne otázky transferových cien na príklade vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. SVITOK, Lukáš. Súčasnosť a perspektívy zamedzenia dvojitého zdanenia : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha