Výsledky vyhľadávania

 1. MELICHEROVÁ, Zuzana. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. MADŽOVÁ, Mária. Iniciatívy EÚ proti vyhýbaniu sa dani z príjmov (EU ATAP) : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha

 3. SUJA, Matej. Daňové aspekty zdieľanej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 4. GAJDOŠOVÁ, Mária. Kolektívne investovanie z pohľadu dane z príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. ČAMAJOVÁ, Sabina. Daňové aspekty podnikania prostredníctvom internetu : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha

 6. PIVOVARNÍK, Matúš. Iniciatívy OECD proti vyhýbaniu sa dani z príjmov (OECD BEPS) : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. KUNDRAČIKOVÁ, Nina. Offshore banking z pohľadu dane z príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. KUBICOVÁ, Jana - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Risk of the Double International Income Taxation of the Foreign Operators of Digital Platforms and a Violation of the Bilateral Tax Treaties – Case of Slovakia. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 249-256 online. VEGA 1/0776/16, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 9. KUBICOVÁ, Jana - SERGI, Bruno S. Do Firms' Loans and Visits of Tax Officials Relate to the Corruption Behaviour of Tax Officials? In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 257-264 online. VEGA 1/0776/16, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 10. KUBICOVÁ, Jana. The Anti-Tax-Avoidance Measures in the EU – from Denials to Wide Acceptance. - Registrovaný: Web of Science. In European Financial Systems 2018. International Scientific Conference. European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference, June 25-26, 2018, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8981-5, pp. 348-354 online. VEGA 1/0776/16.
  článok

  článok