Výsledky vyhľadávania

 1. SZIVÓSOVÁ, Mária. Informačné technológie so zameraním na cloud computing – analýza výhod a nevýhod. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 101-110 online.
  článok

  článok

 2. SZIVÓSOVÁ, Mária. The Optimal Capital Structure for Biotechnology Startups. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 32-41 online.
  článok

  článok

 3. SZIVÓSOVÁ, Mária. Napredovanie online marketingu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 6 online.
  článok

  článok

 4. SZIVÓSOVÁ, Mária. Napredovanie online marketingu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 317-326 online.
  článok

  článok

 5. SZIVÓSOVÁ, Mária. Internet-marketing i marketingovaja strategija na praktike - tematičeskoje issledovanije. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 529-535 online.
  článok

  článok

 6. KURUCZ, Daniel. Bezpečnosť elektronického obchodovania : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. PARTL, Róbert. Vývoj databázovej aplikácie s využitím C# a SQL : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2019. 97 s.
  kniha

  kniha

 8. VIDLIČKA, Miroslav. Nové trendy v elektronickej komunikácii a ich aplikácia v podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. BACIGÁL, Michael. Ochrana dát a informačná bezpečnosť v prostredí elektronického podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. BRINDZÁK, Michal. Industry 4.0 : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha