Výsledky vyhľadávania

 1. SZIVÓSOVÁ, Mária. Vývoj a modely edukatívnych robotov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 128-134 online.
  článok

  článok

 2. SZIVÓSOVÁ, Mária. The Optimal Capital Structure for Biotechnology Startups. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 32-41 online.
  článok

  článok

 3. SZIVÓSOVÁ, Mária. Napredovanie online marketingu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 6 online.
  článok

  článok

 4. SZIVÓSOVÁ, Mária. Informačné technológie so zameraním na cloud computing – analýza výhod a nevýhod. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 101-110 online.
  článok

  článok

 5. SZIVÓSOVÁ, Mária. Napredovanie online marketingu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 317-326 online.
  článok

  článok

 6. ZBOROŇOVÁ, Michaela. Použiteľnosť wearable technológií v športe s využitím viackriteriálneho rozhodovania : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. KHÚLA, Marek. Sociálne siete a ich využitie v on-line marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. LUKOŤKA, Richard. Využívanie sociálnych sieti v obchodnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. NASTIŠIN, Oliver. Využitie programového produktu Microsoft Excel 2016 v hospodárskej praxi na ekonomické analýzy – s použitím nástrojov citlivostnej analýzy What if : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. LENNER, Marek. Použitie digitálnych a sociálnych nástrojov v transformácii obchodu a ich vplyv na predaj : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha