Výsledky vyhľadávania

 1. SZIVÓSOVÁ, Mária. Internet-marketing i marketingovaja strategija na praktike - tematičeskoje issledovanije. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 529-535 online.
  článok

  článok

 2. PORUBSKÝ, Tomáš. Ochrana dát a informačná bezpečnosť v prostredí elektronického podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. JACKO, Tomáš. Sociálne siete a ich využitie v elektronickom podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. MUŠINSKÝ, Adrián. Použitie digitálnych a sociálnych nástrojov v transformácii obchodu a ich vplyv na predaj : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. ČUNDERLÍKOVÁ, Romana. Analýza a charakteristika služieb elektronického bankovníctva na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. LENNER, Marek. Analýza, návrh a implementácia databázovej aplikácie v Microsoft Access 2013 : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. MESÁROŠ, Tomáš. Využitie programového produktu Microsoft Excel 2013 v hospodárskej praxi na ekonomické analýzy –s použitím nástrojov citlivostnej analýzy What if : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. ADAMEC, Martin. Ekonomické hodnotenie firmy za pomoci analýzy v MS Excel : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. SZIVÓSOVÁ, Mária. E-Marketing Strategy. In Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4500-6, pp. 62-68 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KARELKHAN, N. - SERIK, M. - KULTAN, Jaroslav. Parallel Computing of the Shortest Path. In Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4500-6, pp. 26-32 CD-ROM.
  článok

  článok