Výsledky vyhľadávania

 1. TEREK, Milan. Možnosti riešenia problému neodpovedania v analýzach dát pri vyčerpávajúcom skúmaní prostredníctvom dotazníkových zisťovaní. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 4, s. 28-41.
  článok

  článok

 2. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Modifikácia odhadovania vzhľadom na neodpovedanie v štatistických prieskumoch vyčerpávajúcim skúmaním. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 99-105 CD-ROM. KEGA K-20-035-00. VEGA 1/0562/18.
  článok

  článok

 3. TEREK, Milan. Dotazníkové prieskumy a analýzy získaných dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Rudolf Palenčár, Mária Sakalášová. 1. vydanie. [Košice] : Equilibria, 2019. 200 s. ISBN 978-80-8143-247-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. TEREK, Milan. Vývoj príjmov v regiónoch Slovenskej republiky. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 339-344.
  článok

  článok

 5. LECZOVÁ, Viktória. Štatistická prebierka v priemyselnej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva. Regional Differences in Income Distribution in the Slovak Republic. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 309-320 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 7. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát : podporný učebný materiál. Recenzenti: Viera Labudová, Andrej Piovarči. 5. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2017. 242 s. [12,2 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-212-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 5. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2017. 458 s. [22,9 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-213-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. TEREK, Milan. Regional incomes structure analysis based on complex survey data. In APLIMAT 2017. conference on applied mathematics. APLIMAT 2017 : 16th conference on applied mathematics : proceedings : Bratislava, January 31 - February 2, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4650-2, pp. 1504-1512. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 10. TEREK, Milan. Navrhovanie komplexných štatistických prieskumov a niektoré možnosti analýzy z nich získaných dát. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 7-19.
  článok

  článok