Výsledky vyhľadávania

 1. LECZOVÁ, Viktória. Štatistická prebierka v priemyselnej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 2. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva. Regional Differences in Income Distribution in the Slovak Republic. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 309-320 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 3. BENEDEK, Tomáš. Navrhovanie komplexných štatistických prieskumov : diplomová práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 4. VOZÁR, Jakub. Pomocné informácie pri riešení problémov neodpovedania a chýb pokrytia v štatistických prieskumoch : diplomová práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 5. DEÁK, Ján. Analýza kategoriálnych dát v komplexných štatistických prieskumoch : diplomová práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 6. VALLO, Roman. Regresná analýza v komplexných štatistických prieskumoch : diplomová práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 7. TEREK, Milan. Navrhovanie komplexných štatistických prieskumov a niektoré možnosti analýzy z nich získaných dát. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 7-19.
  článok

  článok


 8. TEREK, Milan. Regional incomes structure analysis in Slovak Republic on the basic of EU-SILC data. - Registrovaný: Scopus. In Scientific annals of economics and business. - Iasi : University of Iasi, 2017. ISSN 2501-3165, 2017, vol. 64, no. 2, pp. 171-185 online. VEGA 1/0092/12, VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 9. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva. The Structure of Incomes Analysis in Slovak Republic and Regions of the Slovak Republic Based on EU-SILC Data. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Economic Research. - India : Serials Publications Pvt. Ltd., 2017. ISSN 0972-9380, 2017, vol. 14, no. 20, pp. 425-434 online. VEGA 1/0092/15, VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 10. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 5. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2017. 458 s. [22,9 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-213-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]