Výsledky vyhľadávania

 1. ALFÖLDI, Simona. Komparácia daňovej asignácie vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 2. BIELOVIČOVÁ, Lucia. Nové tendencie v transferovom oceňovaní vo svete a v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňová asignácia - významný zdroj financovania neziskového sektora. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 319-328 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 4. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Nové trendy v transferovom oceňovaní. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 85-94. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 5. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Zdaňovanie príjmov z kapitálového majetku v národnom a medzinárodnom kontexte. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 334-344 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 6. JAKUBOVÁ, Zuzana. Daňová asignácia ako zdroj financovania neziskového sektora : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Role of International Exchange of Information in the Fight Against Tax Evasion and Fraud in Globalized Economy. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part VI. – Inequality in Society) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 2602-2611 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 8. Podnikové financie vo vede a praxi 2018. Eduard Hyránek et al. ; zostavovateľ: Miroslav Kmeťko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [6,1 AH]. VEGA 1/404/16, VEGA 1/0007/16, VEGA 1/0066/17, KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4556-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Predslov. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. [1-2]. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 10. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Súčasné problémy a tendencie v medzinárodnom zdaňovaní. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. 28-41. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok