Výsledky vyhľadávania

 1. ROVDEROVÁ, Júlia. Porovnanie miestnych daní vo vybraných regiónoch Slovenska a ich vplyv na rozvoj podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠKULÁŇOVÁ, Andrea. Implementácia nástrojov Európskej únie v oblasti boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam do daňovej praxe SR : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 3. HÍREŠOVÁ, Jana. Daňový manažment vybraného podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Problémy zavedenia digitálnej dane. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 413-422 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 5. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. The Economic and Social Consequences of Tax Havens in the World. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 6. ALFÖLDI, Simona. Komparácia daňovej asignácie vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 7. BIELOVIČOVÁ, Lucia. Nové tendencie v transferovom oceňovaní vo svete a v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňová asignácia - významný zdroj financovania neziskového sektora. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 319-328 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 9. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Nové trendy v transferovom oceňovaní. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 85-94. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 10. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Zdaňovanie príjmov z kapitálového majetku v národnom a medzinárodnom kontexte. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 334-344 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok