Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 195  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0048935^"
 1. PULLMANN, Daniel. Praktické postupy účtovania, oceňovania a vykazovania prenájmov v súlade s medzinárodným štandardom finančného výkazníctva IFRS 16 – Lízingy : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. DRÁBIKOVÁ, Soňa. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností z pohľadu dane z pridanej hodnoty : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. NAGYOVÁ, Bibiána. Účtovné a daňové aspekty inventarizačných rozdielov z inventarizácie majetku a záväzkov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. CSONGOVÁ, Scarlett. Výnosy z cenných papierov a podielov z pohľadu dane z príjmov právnických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. LACUŠKOVÁ, Simona. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia podnikov v konsolidovanej skupine : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. OSLANEC, Lukáš. Daň z pridanej hodnoty v stavebníctve : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 79 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠIPKOVSKÁ, Sarah. Účtovné a daňové aspekty podielov na zisku : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 84 s.
  kniha

  kniha

 8. BARTOVÁ, Karina. Kombinovaná účtovná závierka nekonsolidovanej skupiny účtovných jednotiek : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. UŽÍK, Ján. Transferová dokumentácia ako nástroj eliminácie daňovej kriminality. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Osobitné číslo, s. 48-52 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 10. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Odložená daň z príjmov v účtovníctve podnikateľov - podstata, význam a praktická aplikácia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Špeciálne vydanie, s. 24-38. APVV-16-0602.
  článok

  článok