Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 229  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0048935^"
 1. UŽÍK, Ján - UŽÍKOVÁ, Lenka. Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS v príkladoch (6. časť). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2024. ISSN 1335-2024, 2024, roč. 32, č. 1, s. 22-39.
  článok

  článok

 2. UŽÍK, Ján - UŽÍKOVÁ, Lenka. Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS v príkladoch (7. časť). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2024. ISSN 1335-2024, 2024, roč. 32, č. 3, s. 18-32.
  článok

  článok

 3. UŽÍK, Ján. Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS v príkladoch (8. časť). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2024. ISSN 1335-2024, 2024, roč. 32, č. 4, s. 15-25.
  článok

  článok

 4. SOROKOVÁ, Natália. Informácie o udalostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v poznámkach účtovnej závierky vybraných účtovných jednotiek : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2023. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. NAGYOVÁ, Bibiána. Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2023. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. LOPATKOVÁ, Angelika. Vývoj trhu štatutárneho auditu SVZ na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2023. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. ZAVADILOVÁ, Martina. Interný audit v podmienkach nadnárodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2023. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. JEŽÍKOVÁ, Ľubica. Účtovná závierka obchodníka s cennými papiermi : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2023. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. LÁSZLÓOVÁ, Viktória. Kľúčové záležitosti auditu vo vybranej kategórii SVZ : diplomová práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2023. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. SMOLKOVÁ, Bronislava. Špecifiká účtovníctva a daňovej evidencie účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je lekáreň : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2023. 55 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.