Výsledky vyhľadávania

 1. KOVAČOVIČOVÁ, Petra. Finančno-ekonomická analýza ako nástroj finančného riadenia podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. OLŠAVOVÁ, Zuzana. Využitie metódy pyramídových rozkladov ekonomických ukazovateľov v riadení výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. SABOLOVÁ, Lea. Meranie finančnej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 83 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. VARCHOLOVÁ, Tatiana - BESLEROVÁ, Stela. Ownership structure and company performance - research and literature review. In International journal of modern education and management. - Kokshetau, Kazkhstan : Kokshe Academy, 2013. ISSN 2307-3314, 2013, [No. 1], pp. 79-89.
  článok

  článok


 5. ZAJAROŠ, Dušan. Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. ANTOLOVÁ, Anna. Hodnotenie rizika podnikateľských projektov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 64 s.
  kniha

  kniha


 7. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Prečo podniky implementujú integrované systémy riadenia rizika. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, 2012, roč. 12, č. Jar, s. 34-37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0151181/FM-JAR-2012_web.pdf>
  článok

  článok


 8. FIĽARSKÁ, Jana. Návrh možností zvyšovania ukazovateľov finančnej výkonnosti v podmienkach konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2012. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka - WOLOWIEC, Tomasz. Aktuálne otázky financovania vedy v EÚ. In Mižnarodnij naukovij visnik. - Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2012. ISSN 2218-5348, 23, vipusk 4, (2012. VEGA 1/0121/10.
  článok

  článok


 10. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Európska politika susedstva: súčasný stav a nové požiadavky. In Mižnarodnij naukovij visnik. - Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2012. ISSN 2218-5348, 23, vipusk 4, (2012.
  článok

  článok