Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Koncepčné prístupy k práci školiteľa na doktorandskom štúdiu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 4-15.
  článok

  článok

 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. Inovačné modely vzdelávania na vysokých školách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 4-14.
  článok

  článok

 3. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Impact of Health Perception and Health-related Determinants on Healthy Food Consumption in Older People in Slovakia. In Acta Scientiarum Oeconomia. - Warsaw : Wydawnictwo SGGW. ISSN 2450-047X, 2020, vol. 19, no. 1, pp. 33-40. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 4. ČVIRIK, Marián. Etnocentrizmus a rola krajiny pôvodu v spotrebiteľskom správaní : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2020. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SIKORA, Juraj. Marketing tabakových výrobkov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 6. BLAŽOVÁ, Michaela. Vplyv značiek kvality potravín na rozhodovanie spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2020. 98 s.
  kniha

  kniha

 7. ROCHOVÁ, Martina. Vplyv značiek potravín na rozhodovanie spotrebiteľa : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 8. MIKUŠOVÁ, Kristína. Vplyv značiek COOP Jednota na spotrebiteľské správanie : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 9. GRIGEĽ, Adrián. Symbolika zdravia v reklame a marketingovej komunikácii : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. LESÁKOVÁ, Dagmar - REHÁK, Róbert. Empirical Exploration of Customer Management Focus and Its Impact on Business Performance. - Registrovaný: Scopus. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 7, s. 714-736 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok