Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Globalization forces and company performance. In Development strategy of science and education. International scientific and practical conference. Development strategy of science and education : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 30.3.2017, Namur, Belgium]. - Namur : Fidelite editions, 2017. ISBN 978-0-9942661-4-9, pp. 225-230 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Impact of store design on shopping behaviour. In Enterprise and competitive environment. Annual international conference. Enterprise and competitive environment : conference proceedings : 20th annual international conference : march 9-10, 2017, Mendel University in Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Mendel University in Brno, 2017. ISBN 978-80-7509-499-5, pp. 471-479 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 3. KRAKO, Jakub. Budovanie pozície značky Slovenský paralympijský výbor v odvetví športu : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2017. 130 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. NÁGEL, Tomáš. Marketing luxusných značiek - segment automobilov : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 5. LÁSZLÓVÁ, Silvia. Stratégie budovania značky - analýza väzby spotrebiteľov na značku : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 6. BUTTKOVÁ, Kristína. Nástroje a metódy hodnotenia spokojnosti zákazníkov : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. KOSTELANSKÁ, Mária. Využitie nástrojov marketingového mixu na trhu mliečnych produktov pre segment detí : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 8. CHROMEKOVÁ, Mária. Vplyv nových trendov v retailingu na nákupné správanie teenagerov : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2017. 97 s.
  kniha

  kniha


 9. PAJERCHINOVÁ, Lenka. Vplyv marketingovej komunikácie na nákupné správanie na trhu potravín : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2017. 78 s.
  kniha

  kniha


 10. LESÁKOVÁ, Dagmar - KRAKO, Jakub. Customer relationship management focus and its impact on company performance. In Central and eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and eastern Europe in the changing business environment : the proceedings of the 17th international joint conference : may 26, 2017, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4385-9. ISSN 2453-6113, pp. 109-117. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok