Výsledky vyhľadávania

 1. KIZEKOVÁ, Michaela. Marketing luxusných značiek na trhu automobilov : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 2. DROBNÁ, Michaela. Zdravotne uvedomelé spotrebiteľské správanie : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 3. BIKÁROVÁ, Eva. Nástroje a metódy marketingového manažmentu v stratégiách rozvoja vysokých škôl : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2018. 174 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings] [elektronický zdroj]. 1st edition. Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. CD-ROM [1500 s.]. ISBN 978-602-72911-5-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. DAŇO, Ferdinand - LESÁKOVÁ, Dagmar. The Role of Environmental Stimuli in Shopping Evaluation and Responses. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 465-478. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok


 6. LESÁKOVÁ, Dagmar. Importance-Performance Analysis in Customer Satisfaction Assessment. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 202-212 CD-ROM. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok


 7. JANISKOVÁ, Adriána. Marketing značky na trhu módnych produktov : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. KRNÁČOVÁ, Paulína. Food Safety in the Context of Consumer Protection. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. xv-xvi.
  článok

  článok


 9. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Food Quality and Safety From a Consumer Perspective. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 135-143 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 10. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Identifying the Impact of Consumer Behavior on Food Sales in the Slovak Republic. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 169-178 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok