Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Cognitive Age and Its Relevance to Targeting Seniors. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 124-130 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. Food Choice Motives in the Consumption of Elderly Population. In Contemporary Issues in Economy. International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy : Abstract Book from 10th International Conference on Applied Economics, 27-28 June 2019, (Toruń, Poland). - Toruń : Institute of Economic Research, 2019. ISBN 978-83-65605-10-8, pp. 156.
  článok

  článok

 3. ČULÍKOVÁ, Lucia. Branding obchodnej značky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. MESÁROŠOVÁ, Katarína. Spokojnosť, dôvera a lojalita v procesoch nákupného rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. VINCEK, Juraj. Marketingové stratégie automobilových výrobcov : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. DUCHOVIČOVÁ, Henrieta. Vplyv reklamy na vnímanie zdravia v spotrebiteľskom správaní : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Age Identification in Elderly Segment and its Impact on Marketing Communication. In Enterprise and Competitive Environment 2019. Annual International Conference. Enterprise and Competitive Environment 2019 : Abstracts of the 22nd Annual International Conference, March 21–22, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendel University in Brno, 2019. ISBN 978-80-7509-654-8, pp. 35.
  článok

  článok

 8. LESÁKOVÁ, Dagmar. Health Conscious Food Consumption Behavior in Seniors´ Segment. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 285-292 CD-ROM. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 9. BLAHOVSKÁ, Veronika. Vnímanie zdravia v životnom štýle mladých ľudí : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 10. KAČALJAKOVÁ, Ivana. Postoje spotrebiteľov k bioproduktom a organickým potravinám : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha