Výsledky vyhľadávania

 1. GUBOVÁ, Klaudia. Nehmotné aktíva v procese tvorby kvality : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Leščišin. Bratislava, 2014. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KRIVOSUDSKÁ, Jana. Kvalita povýrobných služieb zákazníkom : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Leščišin. Bratislava, 2013. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku. Vedecký seminár. Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - III : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, [11. november 2013] [elektronický zdroj]. Zostavila: Radka Herbriková ; recenzenti: Andrej Dupaľ, Michal Leščišin. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [80 s., 4 AH]. ISBN 978-80-225-3814-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. KASANICKÁ, Miriam. Analýza metód rozvoja kvality : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Leščišin. Bratislava, 2012. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. LEŠČIŠIN, Michal. Stratégia kvality v rozvoji podnikania. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1336-3301, 2012, roč. 9, č. 2, s. 7-17.
  článok

  článok

 6. LEŠČIŠIN, Michal. Potreba zmien v ochrane nehmotného majetku (Evolučný proces). In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - II : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, 5 november 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-870-225-3545-8, s. [1-6].
  článok

  článok

 7. CHODÚROVÁ, Silvia. Plánovanie kvality výroby v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Leščišin. Bratislava, 2012. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku. Vedecký seminár. Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - II : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava [5.] november 2012 [elektronický zdroj]. Zostavil Vladimír Polačko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [115 s.]. ISBN 978-870-225-3545-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. LEŠČIŠIN, Michal. Kvalita ako cesta z krízy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 24. februára 2011, roč. 21, č. 8, s. 72-73.
  článok

  článok

 10. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok