Výsledky vyhľadávania

 1. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. The Pension System and Its Financing as an Important Part of Public Finances in the Slovak Republic. In International Journal of Economics and Financial Issues. - Turkey : EconJournal. ISSN 2146-4138, 2018, vol. 8, no. 5, pp. 45-51. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 2. MALEŠ, Zdeno. Finančné nástroje na podporu podnikania v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 3. PERESZLÉNYI, Tomáš. Environmentálna politika Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 4. PILÁTOVÁ, Dominika. Schumpeterova piata K-vlna a štvrtá priemyselná revolúcia : diplomová práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 5. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. The Impact of Business Education of the Strength of Migration Flows. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 2, s. 44-53 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 6. VIDOVÁ, Jarmila. Globalizačné procesy a ich vplyv na proces vzdelávania. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 102-106 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 7. SOKOL, Marek. Európa efektívne využívajúca zdroje : bakalárska práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. MATIS, Michal. Priemyselné parky a ich vplyv na znižovanie nezamestnanosti : bakalárska práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 9. VIDOVÁ, Jarmila. Environmental Policy and Electromobility in European Union. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2018, č. 4, s. 503-513 online.
  článok

  článok


 10. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. ISBN 978-80-225-4552-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]