Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVÁ, Jarmila. The Impact of New Technologies on the Labour Market. In European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon? : Proceedings of the 12th International Scientific Conference, NEWTON College, March 2019, (Prague, Czech Republic). - Praha : NEWTON Academy, 2019. ISBN 978-80-907435-7-1, pp. 164-172 online.
  článok

  článok

 2. PALÚCHOVÁ, Janette. Investície do vzdelávania a ich vplyv na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. VIDOVÁ, Jarmila. K problematike sociálneho bývania v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách Európskej únie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 107-116 online. VEGA 1/0251/19, VEGA 1/0251/18, VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 4. VIDOVÁ, Jarmila. Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 5. VIDOVÁ, Jarmila. Households as an Important Part of the Circular Economy. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2019, no. 3, pp. 178-186 online. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 6. VIDOVÁ, Jarmila. Human Capital Investment in the Slovak Republic. In Journal Association 1901 Sepike. - Frankfurt : Association 1901 SEPIKE. ISSN 2372-7438, 2019, no. 24, pp. 69-74 online. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 7. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra - VIDOVÁ, Jarmila. Socio-ekonomické dimenzie kvality života. Recenzenti: Ivan Laluha, Viera Galajdová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [174 s.] [8,96 AH]. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0251/19. ISBN 978-80-225-4542-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. VIDOVÁ, Jarmila. Kapitalizovateľnosť ľudských zdrojov ako predpoklad vstupu na trh práce v procese globalizácie. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 96-102 CD-ROM. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 9. VIDOVÁ, Jarmila. Housing Construction and Mortgage Lending in the Slovak Republic. In Journal of Economic and Social Development. - Varazdin : Development and Entrepreneurship Agency 2. ISSN 1849-3327, 2018, vol. 5, no. 2, pp. 72-80. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 10. HULÍNOVÁ, Veronika. Kruhová ekonomika a investície do efektívneho využitia surovín : diplomová práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha