Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČIK, Ján et al. Hospodárska politika : teória a prax. Recenzovali: Elena Trenčianska, Július Alexy, Milan Rajňák. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 315 s. [17,15 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/uUvhyu569n> ISBN 978-80-89393-86-2. [Počet ex. : 49, z toho voľných 29, prezenčne 9]
 2. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
 3. KORAUŠ, Antonín. Finančný marketing. Bratislava : Sprint dva, 2011. 536 s. [26,8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-31-2. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 1]
 4. MELIŠOVÁ, Mária. Základné predpoklady konvergencie SR k EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Vincúr. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/es6dOJ1xdd> ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 6. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 7. VINCÚR, Pavol et al. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : (záverečná správa o riešení projektu AV) : aplikovaný výskum č. 4/2001/08 : doba riešenia projektu od roku 2008 do roku 2010. Bratislava, 2010. [6 s.]. AV 4/2001/08.
 8. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ [ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0605/08 (interné číslo VEGA 229) 2008-2010. Bratislava, 2010. 8 s. VEGA 1/0605/08.
 9. HOŠTÁK, Martin. Činitele zvyšovania výkonnosti ekonomiky SR : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Vincúr. Bratislava, 2010. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. KOPKÁŠ, Peter. Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 126 s. [6,8 AH]. ISBN 978-80-225-2919-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]