Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČIK, Ján et al. Hospodárska politika : teória a prax. Recenzovali: Elena Trenčianska, Július Alexy, Milan Rajňák. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 315 s. [17,15 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/uUvhyu569n> ISBN 978-80-89393-86-2. [Počet ex. : 49, z toho voľných 25, prezenčne 9]
 2. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 3. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
 4. MELIŠOVÁ, Mária. Základné predpoklady konvergencie SR k EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Vincúr. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/es6dOJ1xdd> ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 6. KORAUŠ, Antonín. Finančný marketing. Bratislava : Sprint dva, 2011. 536 s. [26,8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-31-2. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 1]
 7. VIDOVÁ, Jarmila - HOLKOVÁ, Vieroslava. Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej republike : vedecká monografia [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [111 s., 6,18 AH]. VEGA 1/0514/08. ISBN 978-80-225-3092-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KOPKÁŠ, Peter. Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 126 s. [6,8 AH]. ISBN 978-80-225-2919-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 9. BALÁŽ, Peter et al. Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. Šiesty zväzok. His - Im. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010. 686 s. [34,40 AH]. Dielo zostavil a redakčne spracoval kolektív pracovníkov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-970350-0-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. VINCÚR, Pavol. Sociálno-ekonomická analýza. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 110 s. [7,784 AH]. ISBN 978-80-225-2894-8. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]