Výsledky vyhľadávania

 1. MICHALOV, Peter. Wirtschaftskrise und ihre Widerspiegelung in der Fachsprache : diplomová práca. Školiteľ: Danuša Lišková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 2. SVETLÍKOVÁ, Mária. Feste Wortverbindungen in den deutschen Wirtschaftspopulären Texten mit Fokus auf das Übersetzen : diplomová práca. Školiteľ: Danuša Lišková. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 3. TOMÁNKOVÁ, Ivana. Phraseologismen in der deutschen Wirtschaftspresse : diplomová práca. Školiteľ: Danuša Lišková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 4. LIŠKOVÁ, Danuša - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Fachsprache im Börsenwesen. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 19-27.
  článok

  článok


 5. KOČIŠOVÁ, Zuzana. [Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti]. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2018. ISSN 1337-8163, 2018, roč. 11, č. 1, s. 68-70. Recenzia na: Jazyk a politika : jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti / Radoslav Štefančík, Irina Dulebová ; recenzenti: Katarína Seresová, Danuša Lišková, Nina Cingerová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4414-6.
  článok

  článok


 6. Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. Danuša Lišková, Radoslav Štefančík (Hrsg.) ; gutachter: Irena Zavrl, Tomáš Káňa. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 206 s. [12,96 AH]. Philologia, Band 236. ISBN 978-3-339-10026-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. DINŽÍKOVÁ, Iveta - MAIER, Tomas. Präsidentschaftswahl 2017 in Frankreich und die Sprache der Rechtsextremisten. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 59-74 [1,08 AH].
  článok

  článok


 8. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Einleitendes zum Thema Sprache, Politik und Wahlkampf. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 7-20 [1,04 AH].
  článok

  článok


 9. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Sprachmittel im politischen Diskurs über Brexit. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 21-38 [1,02 AH].
  článok

  článok


 10. ADAMCOVÁ, Lívia. Sprachgebrauch der AfD vor der Bundestagswahl 2017. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 39-58 [1,26 AH].
  článok

  článok