Výsledky vyhľadávania

 1. LITOMERICKÝ, Juraj. Kultúrny cestovný ruch. Recenzenti: Marta Matulčíková, Vladimír Krupa. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [5,25 AH]. ISBN 978-80-225-4791-8.
 2. LITOMERICKÝ, Juraj. Zmeny v dopyte a v ponuke kultúrneho cestovného ruchu po roku 2020. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 273-312 [2,323 AH] online.
  článok

  článok

 3. LITOMERICKÝ, Juraj - STAŇO, Roman. Asymetrická informácia ako príčina nevybilancovaného vzťahu pri poskytovaní služieb v kontexte s udržateľným prístupom. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 71-77 online.
  článok

  článok

 4. PODOLINSKÝ, Dominik. Socio-ekonomické impakty športových podujatí a olympijských hier na cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. MOLČANOVÁ, Natália. Zvyky a tradície ako produkt cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. JANČEKOVÁ, Martina. Zakomponovanie povestí do produktu kultúrneho cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. DEBNÁROVÁ, Lenka. Akvaparky ako produkt v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. BOROŠOVÁ, Nikola. Príčiny súčasného trendu neorganizovaného cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. VYCHLOPENOVÁ, Romana. Nové trendy dovoleniek v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. VALAŠTÍNOVÁ, Katarína. Jaskyne ako produkt v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha