Výsledky vyhľadávania

 1. MOLČANOVÁ, Natália. Zvyky a tradície ako produkt cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. PODOLINSKÝ, Dominik. Socio-ekonomické impakty športových podujatí a olympijských hier na cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. JANČEKOVÁ, Martina. Zakomponovanie povestí do produktu kultúrneho cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. POGÁNY, Dávid. Využitie mestskej hromadnej dopravy účastníkmi cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. BEDNÁROVSKÁ, Natália. Vplyv Malokarpatskej vínnej cesty na región Malé Karpaty : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. KARPÁČOVÁ, Bibiána. Interpretácia Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. DEBNÁROVÁ, Lenka. Akvaparky ako produkt v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. VYCHLOPENOVÁ, Romana. Nové trendy dovoleniek v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. SZUDOVÁ, Vladimíra. Vyhliadkové vláčiky - atraktívny produkt cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. PROZORAC, Edi. Inteligentné systémy v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha