Výsledky vyhľadávania

 1. VOJTKOVÁ, Mária. Štatistické metódy v sociálno-ekonomickom výskume - teória a aplikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 55-56.
  článok

  článok


 2. PARMOVÁ, Bianka - VOJTKOVÁ, Mária. Segmentácia čitateľov s využitím text miningu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 2, s. 36-51.
  článok

  článok


 3. 25 rokov FHI. Zostavil autorský kolektív: Marián Goga ... [et al.]. 1. vyd. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave], [2017]. 58 s. [2,9 AH]. ISBN 978-80-972328-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. PÁLOVÁ, Veronika. Porovnanie a vývoj indikátorov demografie podnikov na Slovensku a v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 79 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠARLAYOVÁ, Alžbeta. Štatistická analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 6. KOLÁRIK, Tomáš. Materiálna deprivácia v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. VOJTKOVÁ, Mária. Priestorová diverzifikácia krajín EÚ z hľadiska materiálnej deprivácie v roku 2015. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4459-7, s. 7-32. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 8. VOJTKOVÁ, Mária. Vplyv vybraných faktorov na pracovnú intenzitu slovenských domácností. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4459-7, s. 33-59. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 9. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Demografia podnikov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 3, s. 37-38 online. Recenzia na: Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria / Mária Vojtková a kolektív ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-028-8.
  článok

  článok


 10. MULIKOVÁ, Andrea. Vplyv vybraných faktorov na zamestnanosť vo vzniknutých a zaniknutých podnikoch na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha