Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Eva. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 77-78 online. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS / Erik Šoltés ; recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-38-9.
  článok

  článok

 2. ŠOLTÉS, Erik. [Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 3, s. 87-89. Recenzia na: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS / Mária Vojtková, Iveta Stankovičová ; recenzovali: Hana Řezánková, Jana Ficová-Bílešová. 2. doplnené a prepracované vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2020. - ISBN 978-80-89962-58-7.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Changes in the Geographical Distribution of Youth Poverty and Social Exclusion in EU Member Countries Between 2008 and 2017. In Moravian Geographical Reports : International, Fully peer-reviewed Journal. - Brno : The Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2020, vol. 28, no. 1, pp. 2-15 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. VOJTKOVÁ, Mária - STANKOVIČOVÁ, Iveta. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS. Recenzovali: Hana Řezánková, Jana Ficová-Bílešová. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [320 s.] [15,3 AH]. SAS Academic Programs 2019. ISBN 978-80-89962-58-7.
 5. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KOTLEBOVÁ, Eva. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS - zbierka príkladov. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 215 s. [11,27 AH]. ISBN 978-80-89962-52-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 6. HROBKO, Denis. Analýza príjmov a výdavkov domácností SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 7. KOZÁR, Martin. Vplyv internetu na správanie používateľov : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2019. 86 s.
  kniha

  kniha

 8. TRUCHLÍKOVÁ, Natália. Faktory ovplyvňujúce zdravie obyvateľov SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. CRKOŇOVÁ, Nikola. Kvantifikácia vplyvu vybraných faktorov na subindikátory chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 3, s. 38-39 online. Recenzia na: Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR [elektronický zdroj] : v kontexte stratégie Európa 2020 / Erik Šoltés a kolektív ; recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. - ISBN 978-80-7560-186-5.
  článok

  článok