Výsledky vyhľadávania

 1. PARMOVÁ, Bianka - VOJTKOVÁ, Mária. Segmentácia čitateľov s využitím text miningu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 2, s. 36-51.
  článok

  článok


 2. 25 rokov FHI. Zostavil autorský kolektív: Marián Goga ... [et al.]. 1. vyd. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave], [2017]. 58 s. [2,9 AH]. ISBN 978-80-972328-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. MULIKOVÁ, Andrea. Vplyv vybraných faktorov na zamestnanosť vo vzniknutých a zaniknutých podnikoch na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 4. PÁLOVÁ, Veronika. Porovnanie a vývoj indikátorov demografie podnikov na Slovensku a v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 79 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠARLAYOVÁ, Alžbeta. Štatistická analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 6. KOLÁRIK, Tomáš. Materiálna deprivácia v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária. Employment in SR associated with the risk of enterprise deaths. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 985-992 online. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok


 8. VOJTKOVÁ, Mária. The Impact of selected factors on death of enterprises. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 146-158. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok


 9. TEREK, Milan - KROČITÝ, Peter. Some association description methods in the information flows about academic ethics control. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 134-145. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok


 10. SOKOL, Martin. Inflow and outflow of unemployment in Slovakia. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 125-133. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok