Výsledky vyhľadávania

 1. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza zmien v počte vzniknutých podnikov v jednotlivých krajoch Slovenska v rokoch 2008 – 2018. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 5-14 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 2. KOMARA, Silvia. Analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov v SR za rok 2018. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 15-20 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 3. KOTLEBOVÁ, Eva. Analýza vybraných ukazovateľov podnikov na Slovensku zaoberajúcich sa činnosťami s predpokladom výrazných zmien v dôsledku pandémie koronavírusu. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 21-38 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 4. MIHALECH, Patrik. Analýza počtu pracujúcich v SR v počas pandémie Covid-19 pomocou interaktívneho prostredia Shiny v jazyku R. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 39-48 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 5. SIVAŠOVÁ, Daniela. Generácie z pohľadu demografie podnikov. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 49-64 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 6. SIVAŠOVÁ, Daniela. Vývoj demografických ukazovateľov na Slovensku s dopadom na demografiu podnikov. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 65-80 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 7. ŠOLTÉS, Erik - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Demografia podnikov a jej vplyv na zamestnanosť v krajinách V4 a v Rakúsku v rokoch 2008 až 2018. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 81-97 online. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 8. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Analýza závislosti vybraných ukazovateľov demografie podnikov a ukazovateľov vplyvu demografie podnikov na zamestnanosť pre územné celky NUTS3 krajín V4 a Rakúska. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 98-118 online. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. VOJTKOVÁ, Mária. Analýza demografických udalostí v podnikoch na Slovensku za roky 2008 až 2019. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 119-129 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 10. Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. Editori: Mária Vojtková, Patrik Mihalech ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. [129 s.] [7,4 AH]. VEGA 1/0561/21. ISBN 978-80-225-4883-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]