Výsledky vyhľadávania

 1. VOKOUNOVÁ, Dana. Triedime odpad dostatočne? In Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác II z projektu VEGA 1/0705/19. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISBN 978-80-557-1920-7, s. 185-195 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 2. VOKOUNOVÁ, Dana. Wine Through the Eyes of Two Generations. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 274-283 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 3. VOKOUNOVÁ, Dana - ČVIRIK, Marián. Aká je úroveň ekologickej uvedomelosti v oblasti separovania? Vytvorenie a využitie SEPA-Scale. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 2, s. 51-56 online.
  článok

  článok

 4. VOKOUNOVÁ, Dana. Postoj generácie Y k bezobalovým predajniam. In Kruh sa uzatvára. Cirkulárna ekonomika očami mladých výskumníkov a state skúsených vedcov : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4892-2, s. 122-132 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 5. ŽÁK, Štefan et al. Úloha influencerov v procese nákupného rozhodovania spotrebiteľa. Recenzenti: Viera Kubičková, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 100 s. [6,441 AH]. VEGA 1/0657/19. ISBN 978-80-225-4921-9.
 6. TEŽEROVÁ, Romana. Trendy v oblasti hier, špeciálne e-športov, a ich využitie v marketingu firiem : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. FERNEZOVÁ, Katarína. Imidž značky : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. ČECH, Adam. Generácia Z a influenceri : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. MIKLOŠÍK, Andrej et al. The Future of Tv Advertising Targeting Young Slovak Consumers. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 2, pp. 122-138 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. GÉCOVÁ, Diana. Word of Mouth na sociálnych sieťach : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha