Výsledky vyhľadávania

 1. GERNÁTOVÁ, Katarína. Mystery shopping : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 2. JANTOLÁK, Marek. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 3. KUPEC, Tomáš. Individuálne rozhovory zamerané na používanie produktu (GPS navigácie) : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. MIKIĆOVÁ, Alexandra Eva. Imidž značky : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 33 s.
  kniha

  kniha


 5. NÉMETHOVÁ, Anikó. Spokojnosť zákazníkov : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 35 s.
  kniha

  kniha


 6. HALUŠKOVÁ, Romana. Lojalita zákazníkov voči obchodným reťazcom : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. LETAŠIOVÁ, Laura. Roly členov rodiny pri nákupnom rozhodovaní : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 8. MADARÁS, Michal. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha


 9. VOKOUNOVÁ, Dana - HANKOVÁ, Silvia. Porovnanie slovenskej a arabskej kultúry : názory na život. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 25-33.
  článok

  článok


 10. VOKOUNOVÁ, Dana. Aké sú v súčasnosti roly členov rodiny? In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 196-204 CD-ROM. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok