Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽOVÁ, Libuša. Imidž značky Red Bull : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 2. RAČKO, Dávid. Mystery shopping : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. JURKOVIČOVÁ, Jaroslava. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠEVČÍKOVÁ, Laura. Trendy v oblasti zdravého životného štýlu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. MAJERČÁK, Lukáš. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. KIŠOVÁ, Nikola. Porovnanie generácií z hľadiska zdravia : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. JEDLOVSKÝ, Ivan. Spotrebiteľské správanie fanúšika futbalového klubu Arsenal FC : diplomová práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. VOKOUNOVÁ, Dana. Consumer Decision Making Styles of Young-Adult Consumers in Slovakia. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 335-344.
  článok

  článok

 9. TÜKÖR, Bálint. Spokojnosť spotrebiteľov so značkou : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Vokounová. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. VOKOUNOVÁ, Dana. Generational Differences in Healthy Lifestyle in Slovakia. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 458-466 CD-ROM. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok