Výsledky vyhľadávania

 1. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Current State and Development Determinants of Electromobility. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3081, 2022, roč. 15, č. 1, s. 95-105 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 2. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Aplikácia cirkulárnej ekonomiky v módnom priemysle. In Kruh sa uzatvára. Cirkulárna ekonomika očami mladých výskumníkov a state skúsených vedcov : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4892-2, s. 76-84 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 3. BARILOVÁ, Barbara. Súčasné trendy v oblasti pracovnej motivácie : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2021. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. TOPOROVÁ, Liliana. Efektívna interná komunikácia : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2021. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠKULOVÁ, Ivana. Udržateľná móda v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2021. 82 s.
  kniha

  kniha

 6. RIGOVÁ, Silvia. Outletové centrá ako perspektívny maloobchodný koncept : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2021. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. KOPÁLOVÁ, Jarmila. Informačné technológie v manažmente ľudských zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. KITA, Pavol et al. Základy obchodu. Recenzenti: Zdenka Musová, Peter Drábik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 301 s. [20,08 AH]. ISBN 978-80-225-4919-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 9. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Social Networks in Human Resources Management. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 150- 158 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 10. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Súčasný stav a rozvoj trhu elektromobilov. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 30-41 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok