Výsledky vyhľadávania

 1. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,287 AH]. ISBN 978-80-225-4713-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. STANKOVÁ, Monika. Shopper marketing a jeho uplatnenie v podmienkach maloobchodu : dizertačná práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Sustainable Fashion as a Part of the Circular Economy Concept. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 3, s. 29-37 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 4. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Social Networks in Human Resources Management. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 150- 158 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 5. PIROHANIČOVÁ, Veronika. Vývojové trendy v obchodnej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 84 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠVRČKOVÁ, Beáta. Vzdelávanie zamestnancov v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. ZAHRADNÍČKOVÁ, Barbora. Vekový manažment ako súčasť personálnej politiky podniku : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 8. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Súčasný stav a rozvoj trhu elektromobilov. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 30-41online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 9. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané problémy v oblasti udržateľnej módy. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 46-54 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 10. HARBI, Kristián. Informačné a technologické inovácie v oblasti obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 92 s.
  kniha

  kniha