Výsledky vyhľadávania

 1. MÁZIKOVÁ, Katarína - ANTALOVÁ, Renáta. Reducing Economic Impact of COVID-19 Pandemic from Accounting Entity Perspective. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 116-120.
  článok

  článok

 2. MINAROVIČOVÁ, Dominika. Účtovanie pracovnoprávnych vzťahov a ostatných pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. MÁZIKOVÁ, Katarína. Amendment of the Definition of Related Parties in the Area of Transfer Pricing. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 107-111.
  článok

  článok

 4. SRNIŠOVÁ, Petra - MÁZIKOVÁ, Katarína. Accounting Choices` Implications on Audit Obligation. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 139-142.
  článok

  článok

 5. ZVERBÍKOVÁ, Simona. Predaj a kúpa obchodnej spoločnosti z pohľadu účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. SIEKELOVÁ, Kristína. Novelizácia obchodného zákonníka v oblasti vlastníckych transakcií a jej vplyv na účtovníctvo obchodných spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. HUDÁKOVÁ, Patrícia. Spôsoby výpočtu ziskovej marže používané pri transferovom oceňovaní : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. KOPKA, Martin. Komparácia národnej a nadnárodnej právnej úpravy transferového oceňovania : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva pre stredoškolských učiteľov. Recenzentky: Katarína Máziková, Alena Horáčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 375 s. [23,11 AH]. ISBN 978-80-225-4616-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 10. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3. [Počet ex. : 30, z toho voľných 3, prezenčne 3]