Výsledky vyhľadávania

 1. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Shared Services Centers and Their Task at Enterprise Financial Management. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 333-336.
  článok

  článok


 2. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Outsourcing Corporate Economic Activities and Its Impact on Business Ethics. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018 [elektronický zdroj]. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 518-525 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. 12. 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 73-76 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 4. MELUCHOVÁ, Jitka. GDPR - povinnosti firiem pri ochrane osobných údajov od 25. mája 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 76-80 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 5. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v oblasti miezd a odvodov poistného pre rok 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 67-73 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 6. MIKULAJ, Martin. Uplatnenie etických princípov v poisťovacej činnosti a ich vplyv na účtovníctvo a audit v poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 7. KOVÁČOVÁ, Emília. Systém správy a riadenia poisťovne v kontexte zmien novej legislatívy : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 8. HREHOVÁ, Viktória. Správa a riadenie rizík v poisťovni a vykázanie týchto informácií v účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 94 s.
  kniha

  kniha


 9. PROSTINÁKOVÁ, Petra. Štruktúra, oceňovanie a vykazovanie finančného majetku v konkrétnej poisťovni : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 10. DUBISOVÁ, Simona. Právne, účtovné a daňové aspekty založenia a vzniku účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha