Výsledky vyhľadávania

 1. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Changes in Labor Law and Their Impact on Business Environment in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 121-126. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 2. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zmeny v ekonomickom prostredí na Slovensku vyvolané COVID-19. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 173-181 online. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 3. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Úloha etiky v podmienkach globalizovaného finančného trhu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 271-278 online. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 4. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Aktuálne opatrenia v súvislosti COVID-19 na Slovensku. In JANHUBA, Miroslav. Pedagogická konference : Online výuka (nejen) v době pandemie. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2402-3, s. 48-56 online. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 5. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v obchodnom zákonníku pre obchodné spoločnosti. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 101-104 online.
  článok

  článok

 6. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladnice. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 97-100 online.
  článok

  článok

 7. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zmeny v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho poistenia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 82-89 online.
  článok

  článok

 8. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Zmeny v pracovno-právnej oblasti v roku 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 90-94 online.
  článok

  článok

 9. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Minimálna mzda pre rok 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 76-78 online.
  článok

  článok

 10. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 73-75 online.
  článok

  článok