Výsledky vyhľadávania

 1. GÁLL, Jozef - STREŽO, Marek - ÖZOĞLU, Martina. Vybrané štatistické metódy v cestovnom ruchu. Recenzentky: Kristína Pompurová, Anna Michálková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 93 s. [8,024 AH]. [PMVP] I-20-107-00. ISBN 978-80-7676-129-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 2. GÁLL, Jozef. Mapovanie klastrov cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ÖZOĞLU, Martina. Zamestnanosť v cestovnom ruchu – satelitný účet cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. MICHÁLKOVÁ, Anna - MARKOVIČOVÁ, Laura - KUBIČKOVÁ, Viera. Study of Social Sustainability in Tourism in the Danube Region in Slovakia. In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 212-229 online [1 AH]. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 5. MICHÁLKOVÁ, Anna - ÖZOĞLU, Martina - GÁLL, Jozef. Zamestnanosť v cestovnom ruchu a schopnosť odvetví vytvárať nové pracovné miesta. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 185- 215 [1,706 AH] online.
  článok

  článok

 6. TRENCSÍK, Marianna. Rozvoj cestovného ruchu v regióne : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. ZEMANOVÁ, Zuzana. Destinačný manažment cestovného ruchu - nové prístupy : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera - GÁLL, Jozef. Sectoral Tourism Concentration in the Context of the Regional Policy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1105-1125 online. KEGA 034EU-4/2020, I-20-107-00.
  článok

  článok

 9. MICHÁLKOVÁ, Anna. Návštevnosť Mohyly M.R. Štefánika na Bradle. In Oficiálna stránka mesta Brezová pod Bradlom. - Brezová pod Bradlom : [S.n.], 2019, 10.10.2019, s. [1] online.
  článok

  článok

 10. NOVÁK, Jan. Ekonomický přínos atrakce cestovního ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha