Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚNOVÁ, Ema. Regional Differences in Attendance of Museums and Transfer of Knowledge in Tourism. In Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4472-6, pp. [1-13] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 2. TANKA, Zoltán. Udržateľný turizmus a ekoturizmus a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu SR : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2017. 93 s.
  kniha

  kniha

 3. TARABA, Peter. Lokalizácia automobilového priemyslu v SR s akcentom na dodávateľov jednotlivých komponentov v Žilinskom kraji : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2017. 90 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠIMKOVÁ, Eva. Uplatnenie absolventov vysokých škôl študijných odborov automobilového priemyslu na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha

 5. MIŠÚNOVÁ, Ema. Vývoj terciárneho vzdelávania v sektore cestovný ruch v SR. - Registrovaný: Web of Science. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. mezinárodní kolokvium. 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, s. 1119-1127 CD-ROM. APVV-14-0512 UNIREG.
  článok

  článok

 6. MIŠÚNOVÁ, Ema. Possibilities of studying tourism at Slovak universities. In Region v rozvoji společnosti 2016. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Brno, 20.10.2016. - Brno : Mendelova unioverzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-459-9, s. 637-646. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 7. GILAN, Juraj. Nástroje marketingovej komunikácie vybranej obce/mesta zameranej na rozvoj turizmu : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2016. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. MIŠÚNOVÁ, Ema. Kapverdské ostrovy - destinácia cestovného ruchu Európanov. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2015. ISSN 1335-9258, 2015, roč. 23, č. 1, s. 28-34.
  článok

  článok

 9. MIŠÚNOVÁ, Ema. Ekoturizmus ako atraktívna forma turizmu a jeho princípy. In Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě : studia. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISBN 978-80-87472-84-2, s. 24-32. VEGA 1/0207/13.
  článok

  článok

 10. MIŠÚNOVÁ, Ema - MIŠÚN, Juraj. Náčrt vývoja múzejníctva a kultúrno-výchovnej funkcie múzeí. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISSN 1337-9453, 2015, roč. 19, č. 2, s. 94-116 online. APVV-0101-1 "Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly".
  článok

  článok