Výsledky vyhľadávania

 1. HRAJNOHOVÁ, Alžbeta. Riešenie krízových a výnimočných situácií vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 2. KESZŐCZEOVÁ, Nikola. Fungovanie, problémy a existencia startupu : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 3. KUBÁŇOVÁ, Lenka. Implementácia vybraných metód efektívnosti a kvality vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 4. REHÁKOVÁ, Bibiána. Fungovanie, problémy a existencia startupu : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 5. SEDLÁKOVÁ, Veronika. Riešenie krízových a výnimočných situácií vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Nástup industry 4.0. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 7, s. 1-9 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 7. SLÁVIK, Štefan - ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. External Support of Start-Ups. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 1336-3727, 2018, roč. 16, č. 3, s. 6-14 online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 8. Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. Redakčné a zostaviteľské práce: Zuzana Joniaková ; vedeckí recenzenti: Nadežda Jankelová, Eliška Záležáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [4,1 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-80-225-4480-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. JONIAKOVÁ, Zuzana. Vývoj modelov riadenia ľudských zdrojov. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 2-9. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok


 10. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Modelovanie systému riadenia ľudských zdrojov. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 10-19. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok