Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda - VALENČÍK, Tomáš - ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Tvrdé a mäkké manažérske faktory v kontexte inovatívnych prístupov k riadeniu organizácií. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-043-8, s. 38-45 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - JANKELOVÁ, Nadežda. Strieborná ekonomika a jej potenciál. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-043-8, s. 69-78 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 3. BAZELOVÁ, Veronika. Implementácia vybraných metód efektívnosti a kvality vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Human Resources Management 4.0 : Architecture, Roles, Leadership, and Business Models. Editor: Richard Bednár. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. [247 s.] [13,66 AH]. Personalwirtschaft. VEGA 1/0412/19. ISBN 978-3-339-10628-5. ISSN 1439-5258.
 5. PÁLINKÁŠ, Noémi. Riešenie krízových situácií vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. CHABREČKOVÁ, Simona. Riešenie krízových, výnimočných a špecifických situácií vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. KOVALČÍKOVÁ, Elena. Riešenie krízových a výnimočných situácií vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠIMOVÁ, Patrícia. Uplatňovanie inovatívnych prístupov v manažmente a ich efektívnosť vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. VARGA, Tomáš. Spoločenská zodpovednosť a etické aspekty riadenia a spravovania podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. BAJÚZOVÁ, Anna. Fungovanie správnych orgánov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha