Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Skúmanie miery podpory startupov na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2017. ISSN 2453-8167, 2017, roč. 12, č. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Návrat do práce po dlhodobej PN. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 19.9.2016, [s. 1], [1,23 NS] online.
  článok

  článok


 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Stres a time manažment. In Spravodajca pre HR manažérov a personalistov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-5992, 14.9.2016, č. 9, s. [1-2], [1,94 NS] online.
  článok

  článok


 4. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. CV, jeho druhy a využitie. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 25.7.2016, [s. 1-2], [2,15 NS] online.
  článok

  článok


 5. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Ako správne prezentovať, čomu sa vyhnúť pri prezentácii. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 13.7.2016, [s. 1-2], [2,90 NS] online.
  článok

  článok


 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Kedy robiť reporty a aké množstvo je už záťažou pre zamestnancov. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 17.6.2016, [s. 1-2], [1,50 NS] online.
  článok

  článok


 7. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. PDCA - Demingov cyklus zlepšovania kvality. In Spravodajca pre HR manažérov a personalistov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-5992, 8. jún 2016, č. 6, s. [1-2], [1,20 NS] online.
  článok

  článok


 8. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Ako odkomunikovať vedúcemu zlý výsledok, alebo chybu. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 20.5.2016, [s. 1], [1,20 NS] online.
  článok

  článok


 9. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Demotivovaný zamestnanec, ako vplýva na kolektív? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 16.5.2016, [s. 1-2], [1,90 NS] online.
  článok

  článok


 10. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Spoločenská zodpovednosť - významný trend v manažmente. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 99-107. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok