Výsledky vyhľadávania

 1. BAKÓ, Viktor. Aplikácia inovatívnych prístupov v manažmente a ich efekty vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 2. BOHUNICKÝ, Richard. Aplikácia inovatívnych prístupov v manažmente a ich efekty vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2021. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. ČISOVSKÝ, Dávid. Kontrolný systém vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2021. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. KOZÁRCOVÁ, Veronika. Fungovanie správnych orgánov s dôrazom na zodpovedné podnikanie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2021. 87 s.
  kniha

  kniha

 5. LAKATOŠOVÁ, Michaela. Aplikácia zmien vo vybranom podniku a ich efekty : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. FERTAĽ, Sabrian. Implementácia outsourcingu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. GARAJ, Martin. Implementácia outsourcingu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2021. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Rozvoj poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti s podporou industry 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 93-99 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 9. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Mydlinka : ekologická drogéria. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 79-81 online.
  článok

  článok

 10. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. NašEVAšE : pocta tradícii, remeslu a malovýrobe. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 82-83 online.
  článok

  článok