Výsledky vyhľadávania

 1. LACKOVÁ, Alica. [Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 252-253. Recenzia na: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016 / vedúci projektu: Malgorzata A. Jarossová, spoluriešitelia: Alica Lacková ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava, 2016. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 2. TÓTH, Ivan. Stratégia predaja slovenských značiek vín na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Mlákay. Bratislava, 2016. 90 s.
  kniha

  kniha


 3. SIVČÁKOVÁ, Lucia. Využitie dizajnu pri Corporate Identity firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Mlákay. Bratislava, 2016. 60 s.
  kniha

  kniha


 4. MLÁKAY, Jozef. Gemerský región. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : jedlá z rôznych regiónov Slovenska [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 1-20 [21,57 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 5. MLÁKAY, Jozef. Dizajn a komunikácia. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 162-167 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 6. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. et al. Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2016. 20 s. VEGA 1/0635/14.

 7. ZEMAN, Erik. Využitie dizajnu v corporate identity firmy : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Mlákay. Bratislava, 2016. 77 s.
  kniha

  kniha


 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru : praktikum. Recenzenti: Jozef Mlákay, Martina Leščáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 207 s. [12,54 AH]. ISBN 978-80-225-4223-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]

 9. JEDINÁKOVÁ, Lucia. Hodnotenie konkurencieschopnosti vybraných produktov na slovenskom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Mlakay. Bratislava, 2015. 63 s.
  kniha

  kniha


 10. LÁSZLÓOVÁ, Katarína. Budovanie imidžu vybranej firmy a jej značky : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Mlakay. Bratislava, 2015. 71 s.
  kniha

  kniha