Výsledky vyhľadávania

 1. ÉNEKESOVÁ, Frederika. Vzťah finančnej výkonnosti a právnej formy podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2020. 105 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠPIČKOVÁ, Eva. Trvalo udržateľný rozvoj podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2020. 94 s.
  kniha

  kniha

 3. DVOŘÁK, Marek - MORAVČÍKOVÁ, Elena. Zmeny v štruktúre a finančnej výkonnosti podnikov cestovného ruchu na Slovensku. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 112-119 online.
  článok

  článok

 4. PAVELKO, Patrik. Konkurenčný potenciál a dynamika podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. KOVÁCS, Jozef. Analýza výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. BEDNÁROVÁ, Liliana. Analýza rentability vo vybranom súbore podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 103 s.
  kniha

  kniha

 7. RAJDUGOVÁ, Dominika. Analýza likvidty vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Metódy hodnotenia finančného zdravia podniku a ich výpovedná hodnota. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 389-396 online.
  článok

  článok

 9. DRUSOVÁ, Veronika. Analýza finančného zdravia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vývoj vzťahu finančných ukazovateľov a právnych foriem poľnohospodárskych podnikov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 95-103.
  článok

  článok