Výsledky vyhľadávania

 1. STEHELOVÁ, Simona. Predpoklady zvládania kríz v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 2. MORAVČÍKOVÁ, Elena - DVOŘÁK, Marek - PONECOVÁ, Gabriela. Vzťah teritoriálneho začlenenia podniku a jeho rentability ako faktor konkurencieschopnosti. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 309-317 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 3. MORAVČÍKOVÁ, Elena - DVOŘÁK, Marek. Zmeny v štruktúre a finančnej výkonnosti podnikov cestovného ruchu v regiónoch SR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 541-548 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 4. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Zadlženosť podnikov v Slovenskej republike a vzťah ku finančnému a kapitálovému trhu. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4558-7, s. 24-33. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 5. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Finančná výkonnosť podnikateľských subjektov SR podľa predmetu podnikania. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 765-774 online.
  článok

  článok


 6. KMEŤKO, Miroslav - MORAVČÍKOVÁ, Elena. Zdaňovanie podielových fondov. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. 42-48. VEGA 1/0184/16, 50%, VEGA 1/0404/16, 50%.
  článok

  článok


 7. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vzťah finančných ukazovateľov a právnych foriem podnikov v sekcii Stavebníctvo. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 217-229 online.
  článok

  článok


 8. DVOŘÁK, Marek - MORAVČÍKOVÁ, Elena. Zmeny v štruktúre a finančnej výkonnosti podnikov cestovného ruchu na Slovensku. In Region v rozvoji společnosti 2018. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2018 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 18-19. října 2018, (Brno, Česká republika). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 111-118 online.
  článok

  článok


 9. ILIEV, Lukáš. Riadenie výkonnosti podniku v kríze : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha


 10. ČVARTINSKÝ, Andrej. Výber nástrojov vhodných pre riadenie výkonnosti vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha