Výsledky vyhľadávania

 1. STEHELOVÁ, Simona. Predpoklady zvládania kríz v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 2. MORAVČÍKOVÁ, Elena - DVOŘÁK, Marek. Zmeny v štruktúre a finančnej výkonnosti podnikov cestovného ruchu v regiónoch SR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 541-548 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 3. ILIEV, Lukáš. Riadenie výkonnosti podniku v kríze : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha


 4. ČVARTINSKÝ, Andrej. Výber nástrojov vhodných pre riadenie výkonnosti vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 5. SZÖLLÖS, Ján. Vplyv globálnej krízy na riadenie výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 6. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vzťah finančných ukazovateľov a právnych foriem priemyselných podnikov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 138-150.
  článok

  článok


 7. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Pohľad na stav a vývoj finančných ukazovateľov charakterizujúcich výkonnosť priemyselných podnikov SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 257-266 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vzťah finančných ukazovateľov a právnych foriem poľnohospodárskych podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 498-507 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Trh práce a problémy nezamestnanosti na Slovensku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 186-190.
  článok

  článok


 10. SNOHOVÁ, Andrea. Finančná analýza výrobného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2016. 57 s.
  kniha

  kniha