Výsledky vyhľadávania

 1. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Trh práce vo vybraných krajinách Európskej únie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 110-122 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 2. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Nezamestnanosť a nečinnosť obyvateľstva vybraných krajín EÚ. In Podnikové financie vo vede a praxi 2021 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4869-4, s. 91-101. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 3. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Trh práce vo vybraných krajinách Európskej únie. In Podnikové financie vo vede a praxi 2021 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4869-4, s. 102-114.
  článok

  článok

 4. ÉNEKESOVÁ, Frederika. Vzťah finančnej výkonnosti a právnej formy podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2020. 105 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠPIČKOVÁ, Eva. Trvalo udržateľný rozvoj podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2020. 94 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVÁCS, Jozef. Analýza výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. RAJDUGOVÁ, Dominika. Analýza likvidty vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. BEDNÁROVÁ, Liliana. Analýza rentability vo vybranom súbore podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 103 s.
  kniha

  kniha

 9. DRUSOVÁ, Veronika. Analýza finančného zdravia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. DVOŘÁK, Marek - MORAVČÍKOVÁ, Elena. Zmeny v štruktúre a finančnej výkonnosti podnikov cestovného ruchu na Slovensku. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 112-119 online.
  článok

  článok