Výsledky vyhľadávania

 1. KULLOVÁ, Simona. Vyprchávanie mzdovej konkurenčnej výhody v slovenskej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. JANKAJOVÁ, Andrea. Ekonomický potenciál osobnej vodnej dopravy na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. SMUTNÁ, Mária. Nedostatok pracovných síl v krajinách V4 a jeho príčiny : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 4. FRANK, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019 : zaostrené na: Spomalená produktivita, ktorá nestíha za nákladmi práce. Oponenti: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. online 125 s. VEGA 2/0097/19, APVV-17-0551. ISBN 978–80–7144–312–4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SCHWARZOVÁ, Alexandra. Ekonomické a sociálne dopady nezamestnanosti vo vybranom regióne Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. HARMAN, Jakub. Vzťah verejných výdavkov na vzdelávanie a výsledkov žiakov v medzinárodnom porovnaní : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Demografický faktor ako zmierňovač aj posilňovač problémov na trhu práce : ....alebo prečo koronakríza zatiaľ nemusela znamenať výrazný rast miery nezamestnanosti. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 3-5 online.
  článok

  článok

 8. MORVAY, Karol. Vodná doprava môže byť zaujímavou alternatívou pre odvetvia v SR. Ale nie za súčasných podmienok. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 25-29 online.
  článok

  článok

 9. BLAŽO, Ondrej et al. Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva. Recenzenti: Viera Bartošová, Jarmila Sosedová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 190 s. [13 AH]. 681/D330/2019. ISBN 978-80-225-4746-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. MORVAY, Karol. Slovenská ekonomika na ceste od nedostatku práce k nedostatku jej produktivity. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Žák. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 107 s. [6,55 AH]. VEGA 1/0716/19. ISBN 978-80-225-4765-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 0]