Výsledky vyhľadávania

 1. ZEMAN, Jakub - ZUBAĽOVÁ, Alena. Podpora zamestnanosti znevýhodnených osôb na otvorenom trhu práce s akcentom na zdravotne postihnuté osoby v SR. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, pp. 189-202 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 2. GAĽO, Peter. Rizika a výzvy starnutia populácie pre udržateľnosť verejných financií v krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. BARŇÁKOVÁ, Mária. Komparácia sociálnych aspektov v zdaňovaní príjmov vo vybraných štátoch OECD : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. CAPIAKOVÁ, Darina. Vplyv spôsobu zdaňovania príjmov FO na dôchodkovú nerovnosť : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 5. KLČOVÁ, Klaudia. Komparácia výšky čistej mzdy u vybraných povolaní s dôrazom na daňovo-odvodové stimuly jej zvýšenia : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 6. IVANOVÁ, Darina. Daňovo-odvodové zaťaženie práce v krajinách OECD/EÚ v porovnaní s krajinami V4 : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. KUDRAVÁ, Katarína. Aktuálne otázky daňovej politiky v SR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. KURÁŇOVÁ, Miriama. Milton Friedman - jeho prínos pre daňovú teóriu a prax : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. HAGENOVÁ, Zuzana. Daňovo-odvodové zaťaženie práce vo vybraných krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. STOPA, Martin. Komparácia majetkových daní SR a ČR : diplomová práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha