Výsledky vyhľadávania

 1. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 132 s. [6,67 AH]. ISBN 978-80-225-4402-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]

 2. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 130 s. [6,14 AH]. ISBN 978-80-225-4147-3. [Počet ex. : 22, z toho voľných 4, prezenčne 1]

 3. MARUŠIN, Ján - ZORIČÁKOVÁ, Viera. Riadenie a kontrola režijných nákladov. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 7-8, s. 33-38.
  článok

  článok


 4. MARUŠIN, Ján - MANOVÁ, Eva. Riadenie finančnej páky. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 7-8, s. 49-52. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/7-8-2012/Riadenie-financnej-paky/>
  článok

  článok


 5. MARUŠIN, Ján - HVASTOVÁ, Jozefína. Ekonomická kalkulácia nákladov ako podklad pri manažérskom rozhodovaní. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 16-20.
  článok

  článok


 6. MARUŠIN, Ján - HVASTOVÁ, Jozefína. Zvyšovanie rentability riadením sortimentu výroby. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 6, s. 333-338.
  článok

  článok


 7. MARUŠIN, Ján. Riadenie výrobného programu v čase poklesu trhových cien. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 686-691.
  článok

  článok


 8. PILNIK, Peter. Zahraničný finančný prenájom : diplomová práca. Škol. Ján Marušin. Košice, 2008. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. FEDOROVÁ, Anna. Rozpočet obce Krásnovce - príjmy zo štrukturálnych fondov EÚ : diplomová práca. Škol. Ján Marušin. Košice, 2008. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. PAPIAKOVÁ, Blažena. Medzinárodné dvojité zdanenie : diplomová práca. Škol. Ján Marušin. Košice, 2008. 65 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha