Výsledky vyhľadávania

 1. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 132 s. [6,67 AH]. ISBN 978-80-225-4402-3. [Počet ex. : 13, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 130 s. [6,14 AH]. ISBN 978-80-225-4147-3. [Počet ex. : 22, z toho voľných 19, prezenčne 1]
 3. MARUŠIN, Ján - ZORIČÁKOVÁ, Viera. Riadenie a kontrola režijných nákladov. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 7-8, s. 33-38.
  článok

  článok

 4. MARUŠIN, Ján - MANOVÁ, Eva. Riadenie finančnej páky. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 7-8, s. 49-52. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/7-8-2012/Riadenie-financnej-paky/>
  článok

  článok

 5. MARUŠIN, Ján - HVASTOVÁ, Jozefína. Ekonomická kalkulácia nákladov ako podklad pri manažérskom rozhodovaní. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 16-20.
  článok

  článok

 6. MARUŠIN, Ján - HVASTOVÁ, Jozefína. Zvyšovanie rentability riadením sortimentu výroby. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 6, s. 333-338.
  článok

  článok

 7. MARUŠIN, Ján. Riadenie výrobného programu v čase poklesu trhových cien. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 686-691.
  článok

  článok

 8. MARUŠIN, Ján - POLONČÁK, Milan - SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Vplyv dane z príjmov na investičnú hodnotu hmotnej investície. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7574, 2008, č. 3, s. 182-184.
  článok

  článok

 9. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/3809/06 : doba riešenia 01/2006 - 12/2008. [Košice] : [s.n.], [2008]. [15 s.]. VEGA 1/3809/06.
 10. PILNIK, Peter. Zahraničný finančný prenájom : diplomová práca. Škol. Ján Marušin. Košice, 2008. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha