Výsledky vyhľadávania

 1. MINKOVÁ, Ľuboslava. Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 11, s. 8-17.
  článok

  článok


 2. MAČUHA, Miroslav - MINKOVÁ, Ľuboslava. Vyslanie zamestnancov na výkon prác do iného členského štátu EÚ. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 96-114.
  článok

  článok


 3. MINKOVÁ, Ľuboslava. Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 129-137.
  článok

  článok


 4. MINKOVÁ, Ľuboslava. Osobitná skupina zamestnancov a cestovné náhrady. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-1508, 2015, roč. 20, č. 4-5, s. 141-156.
  článok

  článok


 5. MINKOVÁ, Ľuboslava. Zmeny v cestovných náhradách od 1.3.2015. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 5, s. 46-54.
  článok

  článok


 6. MINKOVÁ, Ľuboslava. Cestovné náhrady a stravovanie fyzických osôb - "dohodárov". In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-0897, 2014, č. 11-12, s. 101-125.
  článok

  článok


 7. MINKOVÁ, Ľuboslava. Stravovanie v praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1335-1508, 2013, č. 1, s. 56-80.
  článok

  článok


 8. MINKOVÁ, Ľuboslava. Podmienky pracovnej cesty. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 4-5, s. 75-82.
  článok

  článok


 9. MINKOVÁ, Ľuboslava. Poskytovanie cestovných náhrad vo väzbe na daňové hľadisko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1335-1508, 2011, č. 11-12, s. 53-64.
  článok

  článok


 10. MINKOVÁ, Ľuboslava. Novela zákona o cestovných náhradách v praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1335-1508, 2009, č. 11-12, s. 23-60.
  článok

  článok