Výsledky vyhľadávania

 1. BELÁS, Jaroslav et al. Firemní management. Recenzenti: Tomáš Klieštik, Elena Fetisovová, Luboš Smrčka. [1. vydání]. Žilina : GEORG, 2018. 288 s. [24,5 AH]. ISBN 978-80-8154-222-0.
 2. BELÁS, Jaroslav et al. The Quality of business environment and university student entrepreneurship-comparison of the Czech and Slovak Republic. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 3, s. 34-43.
  článok

  článok

 3. RAHMAN, Ashiqur - RAHMAN, M. Twyeafur - BELÁS, Jaroslav. Determinants of SME finance: evidence from three Central European countries. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 263–285.
  článok

  článok

 4. Central European Conference in Finance and Economics. International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017) : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference : September 20 – 21, 2017, Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Jaroslav Belás, Vincent Šoltés. 1st edition. Košice : Technical University of Košice, 2017. online 895 s. ISBN 978-80-553-2906-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Selected Quality of Life Indicators. In Central European Conference in Finance and Economics. International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017) : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference : September 20 – 21, 2017, Herľany, Slovak Republic. - Košice : Technical University of Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2906-2, s. 479-487 online. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 6. Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. Reviewed by: Viera Bartošová ... [et al.]. 1st ed. Žilina : University of Žilina, 2017. online [3122 s.]. ISBN 978-80-8154-212-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. CHOVANCOVÁ, Božena - SLOBODNÍK, Patrik. Country risk on global stock market. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 749-755 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok

 8. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. The Impact of globalization on international taxation in the EU. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1283-1290 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 9. MAJERNÍK, Milan et al. Educational and communication support for globalized development strategies by profiling graduates in the field of economics and business management. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1460-1467 online. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok

 10. ÁRENDÁŠ, Peter. Investing in global financial markets, utilizing the Halloween effect: the case of the exchange traded funds. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 61-68 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok