Výsledky vyhľadávania

 1. BELÁS, Jaroslav. Selected Factors of Strategic Management in the SME Sector. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 2. KLIEŠTIK, Tomáš et al. Predikcia finančného zdravia podnikov tranzitívnych ekonomík. Recenzenti: Hussam Musa, Jaroslav Belás. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 622 s. Vedecké monografie. ISBN 978-80-554-1546-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BELÁS, Jaroslav et al. Firemní management. Recenzenti: Tomáš Klieštik, Elena Fetisovová, Luboš Smrčka. [1. vydání]. Žilina : GEORG, 2018. 288 s. [24,5 AH]. ISBN 978-80-8154-222-0.
 4. BELÁS, Jaroslav et al. The Quality of business environment and university student entrepreneurship-comparison of the Czech and Slovak Republic. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 3, s. 34-43.
  článok

  článok

 5. RAHMAN, Ashiqur - RAHMAN, M. Twyeafur - BELÁS, Jaroslav. Determinants of SME finance: evidence from three Central European countries. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 3, pp. 263–285.
  článok

  článok

 6. RAHMAN, Ashiqur et al. Does bank ownership affect relationship lending: a developing country perspective.
  článok

  článok

 7. Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : part I. - VI. : 17th international scientific conference, 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewed by: Viera Bartošová ... [et al.]. 1st ed. Žilina : University of Žilina, 2017. online [3122 s.]. ISBN 978-80-8154-212-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. NOVÁKOVÁ, Michaela. Globalization and its impact on changes in volunteering. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 4, s. 1750-1756 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 9. VAVROVÁ, Katarína - BIKÁR, Miloš. Global trends in streamlining tax administration within environmental taxes. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 6, pp. 2833-2840 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 10. BIKÁR, Miloš - VAVROVÁ, Katarína. Are global financial market influenced by behavioral effects? - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 155-162 online. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok